« Mal 1:1 Księga Malachiasza 1:2 Mal 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Umiłowałem was, mówi Pan, i rzekliście: W czemżeś nas umiłował? Izali Ezaw nie był brat Jakóbowi? mówi Pan, a umiłowałem Jakóba.
2.GDAŃSKA.1881Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie: W czemżeś nas umiłował? Izali Ezaw nie był bratem Jakóbowi? mówi Pan; wszakżem umiłował Jakóba,
3.GDAŃSKA.2017Umiłowałem was, mówi PAN, a wy mówicie: W czym nas umiłowałeś? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? – mówi PAN, a jednak umiłowałem Jakuba;
4.CYLKOWMiłowałem was, rzecze Wiekuisty, a zapytacie się zapewne: Czemże okazywałeś nam tę miłość? Alboż nie jest Ezaw bratem Jakóba, rzecze Wiekuisty; a jednak miłowałem tylko Jakóba,
5.TYSIĄCL.WYD5Umiłowałem was - mówi Pan - wy zaś pytacie: W czym się to przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? - wyrocznia Pana - a Ja [jednak] umiłowałem Jakuba.
6.BRYTYJKAUmiłowałem was – mówi Pan – a wy mówicie: W czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? – mówi Pan – a Ja jednak umiłowałem Jakuba,
7.POZNAŃSKAUmiłowałem was - mówi Jahwe - a wy powiadacie: "W czym przejawiła się Twoja miłość?" Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? - wyrok Jahwe - a przecież umiłowałem Jakuba,
8.WARSZ.PRASKAKocham was, mówi Pan, lecz wy pytacie: Gdzie ta Twoja miłość? Czyż Ezaw nie jest bratem Jakuba? – wyrocznia Pana – a mimo to umiłowałem Jakuba,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miłowałem was – mówi WIEKUISTY, lecz zapewne się zapytacie: Jak nam okazywałeś tą miłość? Czyż Ezaw nie jest bratem Jakóba – mówi WIEKUISTY; a jednak miłowałem Jakóba.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPokochałem was - mówi PAN. A wy pytacie: Co ma o tym świadczyć? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? - oświadcza PAN. Jednak Jakuba ukochałem,
11.TOR.PRZ.Umiłowałem was, mówi Jhwh, a wy mówicie: W czym nas umiłowałeś? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? – oświadczenie Jhwh – a jednak umiłowałem Jakuba;