« Mal 1:3 Księga Malachiasza 1:4 Mal 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźli rzecze Idumea: Jesteśmy skażeni; ale wróciwszy się zbudujemy, co jest zepsowano, to mówi Pan zastępów: Ci budować będą, a Ja rozwalę, i nazowią je granicami niezbożności i ludem, na który się rozgniewał Pan aż na wieki.
2.GDAŃSKA.1881Jeźliby rzekła ziemia Edomska: Staliśmy się ubogimi, ale wrócimy się, i pobudujemy miejsca popustoszone, tedy tak mówi Pan zastępów: Niechaj oni budują, a Ja rozwalę; i nazwię ich granicą niepobożności i ludem, który sobie zbrzydził Pan aż na wiek i.
3.GDAŃSKA.2017Choćby Edom powiedział: Staliśmy się ubodzy, ale wrócimy i odbudujemy spustoszone miejsca, to tak mówi PAN zastępów: Niech oni budują, a ja zburzę; i nazwą ich granicą bezbożności oraz ludem, na który PAN zapałał gniewem aż na wieki.
4.CYLKOWMoże Edom powiedzieć: zniszczeni jesteśmy, ale znów ruiny odbudujem - wszakże tak rzecze Wiekuisty zastępów: Niechaj oni budują, ale Ja rozwalę, i nazywać ich będą dziedziną niegodziwości, ludem, któremu złorzeczył Wiekuisty na wieki.
5.TYSIĄCL.WYD5Choćbyś powiedział, Edomie: Zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone - tak [oto] mówi Pan Zastępów: Oni niech budują, Ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła oraz ludem, względem którego Pan zapałał gniewem na zawsze.
6.BRYTYJKAChoćby Edom mówił: Jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan Zastępów mówi: Oni odbudują, lecz Ja zburzę; i nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa.
7.POZNAŃSKAJeżeli Edom powie: "Jesteśmy wprawdzie zniszczeni, ale odbudujemy znowu ruiny", to Jahwe Zastępów mówi: Niech budują - Ja będę burzył. I przylgnie do nich nazwa "kraj bezbożności", a także: "naród, na którym ciąży gniew Jahwe na wieki".
8.WARSZ.PRASKAEdom mówi, że jest cały w gruzach, ale że wkrótce podniesie się z ruin. Lecz Pan Zastępów tak oto mówi: Nawet jeśli odbudujecie, Ja znów wszystko zrujnuję. Cały kraj będzie zwany „bezprawiem” i „ludem zagniewania Pańskiego na wieki”.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Edom może powiedzieć: Jesteśmy zniszczeni, ale znowu odbudujemy ruiny. Jednak tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Niech oni budują, ale Ja rozwalę, i będę ich nazywał obszarem niegodziwości; ludem, któremu WIEKUISTY złorzeczył podczas wieków.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI choćby Edom powiedział: Jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znów odbudujemy ruiny, to tak mówi PAN Zastępów: Oni odbudują, a Ja zburzę. I nazwą ich krainą niegodziwości, ludem, na którym gniew PANA ciąży na zawsze.
11.TOR.PRZ.Choćby Edom powiedział: Jesteśmy powaleni, lecz powrócimy i odbudujemy ruiny, to tak mówi Jhwh Zastępów: Oni będą budować, a ja zburzę; i nazwą ich obszarem niegodziwości oraz ludem, który Jhwh przeklął aż na wieki.