« Mal 1:8 Księga Malachiasza 1:9 Mal 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz błagajcie oblicze Boże, żeby się zmiłował nad wami; (bo z ręki waszéj stało się to), jeźli jako przyjmie oblicza wasze, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz błagajcie, proszę, oblicze Boże, aby się zmiłował nad nami; ale póki się to dzieje z ręki waszej, izali przyjmie oblicze którego z was? mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego teraz, proszę, przebłagajcie Boga, aby się zlitował nad nami. To się dzieje z waszych rąk, czy więc przyjmie waszą osobę? – mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWA przytem błagajcie jeszcze oblicze Boże, aby zmiłował się nad nami! Z przyczyny waszej to się stało - czyżby miał uwzględnić osoby wasze? rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5A teraz zwracajcie się z prośbą do Boga, aby się zmiłował nad wami. Wy popełniliście to [zło], czy więc On będzie przychylny dla kogokolwiek z was? - pyta Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAOtóż teraz, starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował! Od was to zależy, czy może On okazać wam przychylność – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAStarajcie się więc teraz ubłagać Boga, aby nam był łaskawy! Jeśli się to dzieje za waszą sprawą, czy ktokolwiek z was zdoła sobie zjednać Jego życzliwość? - tak mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAPróbujcie więc teraz przebłagać Boga, by zechciał się wreszcie ulitować nad wami. Bo gdy Mu takie rzeczy niesiecie, to jak może wam okazać życzliwość? – pyta Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przy tym jeszcze błagacie oblicze Boga, aby zmiłował się nad wami. Z waszej przyczyny to się stało – czy powinienem uwzględnić wasze osoby? – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad nami! Od was to zależy, czy nam okaże przychylność - mówi PAN Zastępów.
11.TOR.PRZ.A teraz, proszę, przebłagajcie oblicze Boga, aby okazał łaskę nad nami. To się stało z waszych rąk, czy więc podniesie On oblicze z powodu was? – mówi Jhwh Zastępów.