« Mal 2:9 Księga Malachiasza 2:10 Mal 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali nie jeden ojciec wszystkich nas? izali nie jeden Bóg stworzył nas? czemuż tedy gardzi każdy z nas bratem swoim, gwałcąc przymierze ojców naszych?
2.GDAŃSKA.1881Izali nie jeden ojciec jest nas wszystkich? Izali nie jaden Bóg stworzył nas? Czemuż tedy brat zdradza brata swego, gwałcąc przymierze ojców naszych?
3.GDAŃSKA.2017Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie stworzył nas jeden Bóg? Czemu więc brat zdradza swego brata, naruszając przymierze naszych ojców?
4.CYLKOWIzali nie mamy wszyscy jednego ojca? Izali nie jeden Bóg nas stworzył? Czemuż mamy sprzeniewierzać się, brat bratu, znieważając przymierze przodków naszych?
5.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?
6.BRYTYJKACzy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców?
7.POZNAŃSKACzyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Czemuż tedy jeden sprzeniewierza się drugiemu i naruszamy świętość Przymierza ojców naszych?
8.WARSZ.PRASKACzyż my wszyscy nie mamy Ojca wspólnego? Czyż nie ten sam Bóg nas wszystkich stworzył? Czemuż jesteśmy tak niesprawiedliwi jedni względem drugich i czemu bezcześcimy ojców naszych przymierze?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nie wszyscy mamy jednego Ojca? Czy nie stworzył nas jeden Bóg? Czemu brat sprzeniewierza się bratu, znieważając przymierze naszych przodków?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wszyscy nie mamy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc oszukujemy - każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców?