« Mal 2:8 Księga Malachiasza 2:9 Mal 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż i Ja uczyniłem was wzgardzone i poniżone wszym narodom, tak jakoście nie strzegli dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż i Jam was uczynił wzgardzone i poniżone u wszystkich ludzi, tak jakoście wy nie strzegli dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego i ja sprawiłem, że zostaliście wzgardzeni i poniżeni u wszystkich ludzi, ponieważ nie strzegliście moich dróg i jesteście stronniczy w stosowaniu prawa.
4.CYLKOWPrzetom i Ja was uczynił wzgardzonymi i poniżonymi u całego ludu, ponieważ nie przestrzegacie dróg Moich, a uwzględniacie osobę w nauce.
5.TYSIĄCL.WYD5A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń.
6.BRYTYJKADlatego i Ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu.
7.POZNAŃSKADlatego i Ja też sprawię, że będziecie we wzgardzie i poniżeniu u całego ludu, bo nie trzymacie się dróg moich i nie jesteście bezstronni w stosowaniu Prawa.
8.WARSZ.PRASKASprawię przeto, że nikt was nie uszanuje, i poniżę was przed całym narodem, dlatego żeście drodze mej nie byli wierni, a w swoich pouczeniach mieliście wzgląd na osobę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego i Ja was uczyniłem poniżonymi i wzgardzonymi u całego ludu; bowiem nie przestrzegacie Moich dróg, a w Prawie uwzględniacie osobę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego również Ja wystawię was na wzgardę i na poniżenie u całego ludu, ponieważ nie strzegliście moich dróg i jesteście stronniczy w stosowaniu Prawa.