« Mal 2:7 Księga Malachiasza 2:8 Mal 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aleście wy zstąpili z drogi i zgorszyliście wielu w zakonie, skaziliście przymierze Lewi, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Aleście wy zstąpili z drogi, i byliście zgorszeniem wielom w zakonie, zepsowaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Ale wy zboczyliście z drogi i byliście powodem potknięcia o prawo dla wielu, zepsuliście przymierze Lewiego, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWWyście wszakże zstąpili z drogi, byliście dla wielu zgorszeniem nauką (waszą), zerwaliście przymierze z Lewim, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Wy zaś zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKALecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie, zerwaliście przymierze z Lewim – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAWy zaś zeszliście z tej drogi i przez waszą naukę przywiedliście wielu do upadku. Złamaliście przymierze z Lewim - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAAle wyście zeszli z tej drogi i dopuściliście się wielu występków wskutek waszych fałszywych pouczeń. Przymierze Lewiego podeptaliście zupełnie – mówi Pan Zastępów. –
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak wy zeszliście z drogi oraz w Prawie byliście dla wielu zgorszeniem, zerwaliście Przymierze z Lewim – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITAle wy zboczyliście z drogi, odwiedliście wielu od Prawa i zerwaliście me przymierze z Lewim - mówi PAN Zastępów.