« Mal 2:6 Księga Malachiasza 2:7 Mal 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo wargi kapłańskie będą strzedz umiejętności, i zakonu pytać będą z ust jego, ponieważ Aniołem Pana zastępów jest.
2.GDAŃSKA.1881Bo wargi kapłańskie umiejętności strzedz mają, a pytać się będą na zakon z ust jego; Aniołem zaiste jest Pana zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Wargi kapłana bowiem mają strzec poznania i jego ustami ludzie mają pytać o prawo, gdyż on jest posłańcem PANA zastępów.
4.CYLKOWTak powinny zawsze wargi kapłańskie strzedz wiedzy, a wtedy szukać będą nauki z ust jego, gdyż wysłannikiem Wiekuistego zastępów on.
5.TYSIĄCL.WYD5Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana Zastępów.
6.BRYTYJKAGdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów.
7.POZNAŃSKABo wargi kapłana winny strzec wiedzy i z jego ust oczekuje się pouczenia: wszak jest wysłańcem Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAKapłańskie usta winny zawsze strzec poznania, z ust jego oczekuje się pouczeń roztropnych, gdyż jest on wysłannikiem Zastępów Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak powinny zawsze strzec wiedzy wargi kapłańskie, a wtedy będą szukać Prawa z jego ust, gdyż on jest wysłannikiem WIEKUISTEGO Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż wargi kapłana strzegą poznania, a w jego ustach szuka się Prawa, ponieważ jest on posłańcem PANA Zastępów.