« Mal 2:10 Księga Malachiasza 2:11 Mal 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przestąpił Juda, a obrzydłość stała się w Izraelu i w Jeruzalem; bo splugawił Judas poświęcenie Pańskie, które umiłował, i miał córkę boga cudzego.
2.GDAŃSKA.1881Zdradliwie się sprawuje Juda, a obrzydliwość się dzieje w Izraelu i w Jeruzalemie; bo Juda splugawił świętobliwość Pańską, w której się kochać miał, pojąwszy za żone córkę boga obcego.
3.GDAŃSKA.2017Juda postępuje zdradliwie, obrzydliwość dzieje się w Izraelu i Jerozolimie. Juda bowiem zbezcześcił świętość PANA, którą miał kochać, i pojął za żonę córkę obcego boga.
4.CYLKOWSprzeniewierzył się Juda, a ohydy spełniły się w Israelu i w Jerozolimie; albowiem znieważył Juda co święte było Wiekuistemu, miłując i kojarząc się z córkami cudzego bóstwa.
5.TYSIĄCL.WYD5Niewierny okazał się Juda, obrzydliwość zdarzyła się w Izraelu i w Jerozolimie. Oto zbezcześcił Juda świętość Pańską, którą On ukochał, a wziął sobie za żonę córkę cudzego boga.
6.BRYTYJKAJuda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Tak, Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje, i pojął za żonę córkę obcego boga.
7.POZNAŃSKAJuda stał się wiarołomcą, a (w Izraelu i) w Jerozolimie dzieje się obrzydliwość; Juda zbezcześcił świętą własność Jahwe, bo pokochał i poślubił córę obcego boga.
8.WARSZ.PRASKANiesprawiedliwie postępował Juda, zbrodni dopuszczano się wielu w Izraelu i w Jerozolimie. Juda zbezcześcił przybytek Pana i córkę bożka obcego wziął sobie za żonę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sprzeniewierzył się Juda, a w Israelu i Jeruszalaim spełniły się ohydy; bowiem Juda znieważył to, co było święte dla WIEKUISTEGO, miłując i kojarząc się z córkami obcego bóstwa.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJuda jest wiarołomny, obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jerozolimie! Bo Juda zbezcześcił świętość PANA, którą On kocha, i pojął za żonę córkę obcego boga.