« 4Moj 18:8 4 Księga Mojżeszowa 18:9 4Moj 18:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż to to weźmiesz z tego, coż się ofieruje i poświęcuje Bogu. Wszelka ofiera i obieta, i cożkoli za grzech i za winę dano będzie mnie a wniesiono w stany święych, twe będzie i synow twych.
2.WUJEK.1923A tak to będziesz brał z tych rzeczy, które poświęcone bywają i ofiarowane są Panu. Każda obiata i ofiara i cokolwiek za grzech i za występek bywa mi oddano, i dostaje się świętem świętych, twoje będzie i synów twoich.
3.GDAŃSKA.1881To będzie twoje z rzeczy poświęconych, które nie bywają palone. Każda ofiara ich, bądź ofiara śniedna ich, bądź ofiara za grzech ich, albo ofiara za występek ich, cokolwiek mi oddawać będą to będzie rzeczą poświęconą tobie i synom twoim,
4.GDAŃSKA.2017To będzie należeć do ciebie z rzeczy najświętszych, które nie zostaną spalone: każda ich ofiara, każda ich ofiara pokarmowa, każda ich ofiara za grzech i każda ich ofiara za przewinienie, które będą mi składać, będą to rzeczy najświętsze dla ciebie i twoich synów.
5.CYLKOWOto co należy do ciebie z rzeczy przenajświętszych, z tego co idzie na ogień: każda ofiara ich, zarówno śniedna, jak zagrzeszna, jak i pokutna, którą oddawać Mi będą: świętem świętości to dla ciebie i dla synów twoich.
6.KRUSZYŃSKITo będzie do ciebie należało z rzeczy najświętszych, z wyjątkiem tego, co będzie w ogniu spalone: Wszystkie ich ofiary, wszystkie ich ofiary niekrwawe, wszystkie ofiary za grzech i wszystkie wynagradzające, które mi oddają; wszystko to najświętsze będzie dla ciebie i dla synów twoich.
7.MIESESTo ci się będzie należało z tego, co jest przenajświętszem, z tego, co na ogień idzie: każda ich ofiara [na ołtarzu] i każda śniedna ich ofiara, każda zagrzeszna i każda pokutna ich ofiara, które będą składać Mi, przenajświętsze [to] tobie będzie się należeć, oraz synom twoim.
8.TYSIĄCL.WYD5Te z darów najświętszych, o ile nie zostaną spalone, przypadną tobie: dary ofiarne przy wszystkich ofiarach pokarmowych, ofiarach przebłagania i zadośćuczynienia, które Mi przynoszą. Jako rzeczy najświętsze będą należeć do ciebie i synów twoich.
9.BRYTYJKATo będzie do ciebie należeć z rzeczy przenajświętszych, które nie zostaną spalone: wszystkie ich dary ofiarne, ofiary z pokarmów i ofiary za grzech, i ofiary pokutne, jakie mi będą składać. Jako rzeczy przenajświętsze należeć będą do ciebie i do twoich synów.
10.POZNAŃSKAA zatem z rzeczy najbardziej poświęconych - z wyjątkiem tych przeznaczonych na spalenie - będzie należał do ciebie każdy ich dar, zarówno z okazji wszelkich ich ofiar z pokarmów, jak i ofiar przebłagalnych i zadośćuczynnych, które mi złożą. Będą to rzeczy najświętsze [przeznaczone] dla ciebie i synów twoich.
11.WARSZ.PRASKAOto, co będzie należeć do ciebie z rzeczy świętych, poza tym, co powinno być strawione przez ogień: wszystkie dary ofiarne, to znaczy wszystko, co składa się na ofiary z pokarmów, na ofiary przebłagalne za grzechy oraz na wszystkie składane dla Mnie ofiary pojednania. Wszystko to jako rzeczy najświętsze będzie należeć do ciebie i do twoich synów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto co należy do ciebie z rzeczy przenajświętszych; z tego, co idzie na ogień: Dla ciebie oraz dla twoich synów każda ich ofiara, zarówno z pokarmów, zagrzeszna, jak i pokutna, którą będą Mi oddawać jako święte świętych.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZ rzeczy najświętszych, zachowanych od ognia, do ciebie należeć będą wszystkie najświętsze dary związane z ofiarami z pokarmów, ofiarami za grzech i ofiarami za przewinienie składanymi Mi przez lud. Należeć one będą do ciebie i do twoich synów.