« Mat 13:47 Ewangelia Mateusza 13:48 Mat 13:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który gdy się napełnił wywlekli na brzeg, i siedzący zebrali dobre (rzeczy) do sędów, a gniłe precz odrzucili.
2.WUJEK.1923Który, gdy się napełnił, wyciągnąwszy, a na brzegu usiadłszy, wybrali dobre w naczynia, a złe precz wyrzucili.
3.RAKOW.NTKtóry, gdy był napełnion, wyciągnąwszy na brzeg, i usiadszy zebrali dobre w naczynia, a zbótwiałe precz wyrzucili.
4.GDAŃSKA.1881Który gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy, wybierali dobre ryby w naczynia, a złe precz wyrzucali.
5.GDAŃSKA.2017Gdy się napełniła, rybacy wyciągnęli ją na brzeg, a usiadłszy, dobre ryby wybrali do naczyń, a złe wyrzucili.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtóry gdy się napełnił, wyciągnąwszy, a na brzegu usiadłszy wybrali dobre w naczynia, a złe precz wyrzucili.
7.SZCZEPAŃSKIGdy była już pełna, wyciągnięto ją na brzeg, i siedząc przebierano: dobre ryby do naczyń, a liche rzucano precz.
8.GRZYM1936I kiedy już jest pełna wyciągają ją na brzeg i dobre zbierają do kosza a złe odrzucają precz.
9.DĄBR.WUL.1973I wyciągnąwszy ją, gdy była pełna, i usiadłszy na brzegu, dobre powybierali do naczyń, a złe precz wyrzucili.
10.DĄBR.GR.1961I wyciągnąwszy ją na brzeg, gdy była pełna, usiedli i dobre powybierali do naczyń, a złe precz wyrzucili.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili.
12.BRYTYJKAKtórą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili.
13.POZNAŃSKAKiedy się napełnił, wyciągnęli go na brzeg i wybrali dobre ryby do naczyń, a złe wyrzucili.
14.WARSZ.PRASKAKiedy się napełnią, rybacy wyciągają je na brzeg. A potem siadają i wybierają dobre ryby do koszów, a złe wyrzucają.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którą, gdy była pełna, rybacy wyciągnęli na brzeg, i usiedli, i zebrali szlachetne ryby do naczyń, a złe wyrzucili na zewnątrz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy jest już pełna, wyciąga się ją na brzeg, siada, dobrą rybę zostawia, a to, co nieprzydatne, wyrzuca na zewnątrz.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy ta została napełniona, rybacy wyciągnęli ją na brzeg, a gdy usiedli, zebrali to, co dobre do naczyń, a to co zgniłe, wyrzucili na zewnątrz.