« Mat 3:2 Ewangelia Mateusza 3:3 Mat 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten bo (jest) rzeczony od Ezaiasza proroka mówiącego: Głos wołającego wpustyni: Gotujcie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
2.WUJEK.1923Bowiem ten jest, który opowiedziany jest przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
3.RAKOW.NTTen bowiem jest on opowiedziany od Ezaiasza Proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieszki jego.
4.GDAŃSKA.1881Tenci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
5.GDAŃSKA.2017To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBowiem ten jest, który opowiedziany jest przez Izajasza proroka mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską: proste czyńcie scieszki jego.
7.SZCZEPAŃSKIO nim to właśnie u proroka Izajasza powiedziano słowa: »Głos się rozlega w pustkowiu: Drogę gotujcie Panu, prostujcie Mu ścieżyny!«
8.MARIAWICIJest on bowiem tym, o którym powiedział Izaijasz prorok, mówiąc: Głos wołającego na puszczy: gotujcie drogę Pańską, prostemi czyńcie ścieżki Jego.
9.GRZYM1936Ten-ci jest bowiem, którego przepowiedział prorok Izajasz, kiedy mówił: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.
10.DĄBR.WUL.1973Ten jest bowiem, o którym powiedział Izajasz Prorok mówiąc: Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki jego.
11.DĄBR.GR.1961Ten jest bowiem, o którym powiedział Izajasz Prorok: Głos wołającego na pustyni; gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki jego.
12.TYSIĄCL.WYD5Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!
13.BRYTYJKAAlbowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa:Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki jego
14.POZNAŃSKAO nim to właśnie mówił prorok Izajasz: "Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie Mu ścieżki".
15.WARSZ.PRASKATo właśnie do niego odnosiły się słowa proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę dla Pana. Prostymi czyńcie Jego ścieżki.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem to jest Ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, czyńcie proste Jego ścieżki.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jegościeżki.
18.TOR.PRZ.To bowiem jest Ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostymi czyńcie Jego ścieżki.