« Mat 5:18 Ewangelia Mateusza 5:19 Mat 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ktoby przeto rozwiązał jedno przykazanie z tych namniejszych, i uczyłby tak ludzie, namniejszym zwan będzie wkrólestwie niebieskiem. Ktoby lepak czynił i uczył, ten wielkim nazwan będzie wkrólestwie niebieskiem.
2.WUJEK.1923Ktoby tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i takby ludzi nauczał, będzie zwann najmniejszym w królestwie niebieskiem, a ktoby czynił i nauczał, ten będzie zwań wielkim w królestwie niebieskiem.
3.RAKOW.NTKtoby tedy rozwiązał jedno z tych przykazań namniejszych, i uczyłby tak ludzi, namniejszym nazywan będzie w onym królestwie niebieskim. A ktoby czynił i uczył, ten wielkim nazywan będzie w onym królestwie niebieskim.
4.GDAŃSKA.1881Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w królestwie niebieskiem; a ktokolwiek by czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w królestwie niebieskiem.
5.GDAŃSKA.2017Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtoby tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i takby ludzi nauczał: będzie zwan najmniejszym w królestwie niebieskiem. A ktoby czynił i nauczał, ten będzie zwan wielkim w królestwie niebieskiem.
7.SZCZEPAŃSKIKtoby przeto chciał znieść jeden z tych najmniejszych przepisów, i tak pouczał ludzi, ten będzie najmniejszym w królestwie niebieskiem. Ktoby natomiast zachował i nauczał, ten będzie wielkim w królestwie niebieskiem.
8.MARIAWICIKtoby tedy rozwiązał jedno z tych najmniejszych przykazań i takby ludzi nauczał, ten będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskiem. Ale ktoby czynił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskiem.
9.GRZYM1936Ktoby zatem naruszył choćby najmniejsze prawo i takby ludzi nauczał, będzie ostatnim w królestwie niebieskiem; ale kto będzie czynił i nauczał, ten będzie zwan wielkim w królestwie niebieskiem.
10.DĄBR.WUL.1973Kto by tedy przestąpił jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim.
11.DĄBR.GR.1961Kto by tedy przestąpił choćby jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim.
12.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
13.BRYTYJKAKtokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
14.POZNAŃSKAKtokolwiek więc zniósłby jeden z tych przepisów, choćby najmniejszy, i nauczał tego ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto by ich przestrzegał i nauczał tego, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
15.WARSZ.PRASKATak więc kto by sam złamał choćby jedno z najmniejszych przykazań i zachęcał innych, aby podobnie czynili, będzie uważany za najmniejszego w królestwie niebieskim. I przeciwnie, kto będzie sam wypełniał przykazania i innym je głosił, zostanie uznany za wielkiego w królestwie niebieskim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli więc, ktoś by rozluźnił jedno z tych najmniejszych przykazań, i tak by nauczał ludzi najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą.
18.TOR.PRZ.„Jeśli więc ktoś, rozwiązałby jedno z tych najmniejszych przykazań i tak nauczał ludzi, zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, a ten, kto by czynił je i nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.”