« Mat 5:44 Ewangelia Mateusza 5:45 Mat 5:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abyście byli synmi Ojca waszego który wniebiesiech, iż słońcu swemu daje wschodzić na złe i dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
2.WUJEK.1923Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który czyni, że słońce jego wschodzi na dobre i złe, i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
3.RAKOW.NTAbyście się stali synmi onego ojca waszego, który jest na niebiesiech; iż słońcu swemu daje wschodzić na złe i dobre; i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe.
4.GDAŃSKA.1881Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; bo on to czyni, że słońce jego wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe,
5.GDAŃSKA.2017Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAbyście byli synami ojca waszego, który jest w niebiesiech: który czyni, że słońce jego wschodzi na dobre i złe, i spuszcza deszcz na sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
7.SZCZEPAŃSKIabyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który każe wschodzić słońcu swemu nad dobrymi i złymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
8.MARIAWICIabyście byli synami Ojca waszego, Który jest w Niebiesiech, Który czyni, że słońce Jego wschodzi nad dobrymi i nad złymi, i deszcz spuszcza na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych.
9.GRZYM1936abyście byli dziećmi Ojca waszego, który jest w niebiesiech, a którego słońce dla złych i dla dobrych wschodzi a deszcz dla sprawiedliwych i grzeszników pada.
10.DĄBR.WUL.1973Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który sprawia, że słońce jego wschodzi nad dobrymi i złymi, a deszczem zrasza sprawiedliwych i nieprawych.
11.DĄBR.GR.1961Abyście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Albowiem sprawia on że słońce jego wschodzi nad złymi, jak i nad dobrymi, a deszczem zrasza sprawiedliwych i nieprawych.
12.TYSIĄCL.WYD5abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
13.BRYTYJKAAbyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
14.POZNAŃSKAabyście stali się synami waszego Ojca, który jest w niebie. Bo Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
15.WARSZ.PRASKAW ten sposób okażecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie i który sprawia przecież, że słońce wschodzi tak nad złymi, jak i nad dobrymi, a deszcz spada zarówno na sprawiedliwych, jak i niezbożnych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebiosach; bo On to czyni, że Jego słońce wschodzi na złe i sprawiedliwe, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe oraz niesprawiedliwe.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
18.TOR.PRZ.2023Abyście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebiosach; bo On czyni to, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych.