« Mat 6:3 Ewangelia Mateusza 6:4 Mat 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby było twoje miłosierdzie wskrytości, a Ociec twój widzący w skrytości ten odda tobie.
2.WUJEK.1923Aby jałmużna twoja była w skrytości: a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie.
3.RAKOW.NTAby była twoja jałmużna w skrytości; a on Ociec twój patrzący w skrytości, on odda tobie na jawi.
4.GDAŃSKA.1881Aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci jawnie odda.
5.GDAŃSKA.2017Aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAby jałmużna twoja była w skrytości: a Ojciec twój który widzi w skrytości, odda tobie.
7.SZCZEPAŃSKIaby jałmużna twa została w skrytości: a Ojciec twój, który przenika skrytości, nagrodzi cię.
8.GRZYM1936aby jałmużna twoja w ukryciu była. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, wynagrodzi tobie.
9.DĄBR.WUL.1973aby jałmużna twoja była w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odpłaci tobie.
10.DĄBR.GR.1961aby jałmużna twoja była w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odpłaci tobie.
11.TYSIĄCL.WYD5aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
12.BRYTYJKAAby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
13.POZNAŃSKAaby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi to, co jest ukryte, odpłaci tobie.
14.WARSZ.PRASKANiech twoja jałmużna pozostanie w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi cię za nią.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby twa jałmużna była w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, Ten odda ci jawnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie.
17.TOR.NOWE.PRZ.By twój dar miłosierdzia pozostał w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, On ci odda jawnie.