« Mar 11:23 Ewangelia Marka 11:24 Mar 11:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dlatego mówię wam: Oczkolwiek modląc się prosicie, wierzcie że weźmiecie, a będzie wam.
2.WUJEK.1923Przetóż wam powiadam: Wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
3.RAKOW.NTDla tego mówię wam: Wszytkie rzeczy o którekolwiek modląc się prosicie, wierzcie że weźmiecie, a sstanie się wam.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż powiadam wam: O cokolwiekbyście, modląc się, prosili, wierzcie, że weźmiecie, a stanie się wam.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego mówię wam: O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
6.SZCZEPAŃSKIDlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek w modlitwie prosicie, wierzcie, że otrzymaliście, a stanie się wam.
7.MARIAWICIDlatego powiadam wam: wszystko o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
8.GRZYM1936DIatego mówię wam: o cokolwiek prosić będziecie na modlitwie, wierzcie, że otrzymacie a stanie się wam.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie — wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek modlicie się i prosicie – wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.
12.BRYTYJKADlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.
13.POZNAŃSKADlatego mówię wam: Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co się modlicie i o co prosicie. Tak też będzie.
14.WARSZ.PRASKADlatego mówię wam: Wierzcie, że wszystko, o co modląc się prosicie, otrzymacie – i stanie się wam tak.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego mówię wam: We wszystko o cokolwiek, modląc się, prosicie wierzcie, że otrzymaliście; a wam się zdarzy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego mówię wam: Wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego mówię wam: Wszystko o cokolwiek modląc się, prosicie, wierzcie, że otrzymujecie, a stanie się wam.