« Mar 2:13 Ewangelia Marka 2:14 Mar 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A mijając ujrzał Lewiego (syna) Alfeuszowego siedzącego na cle, i rzekł mu, idź za mną. A wstawszy szedł za nim.
2.WUJEK.1923A gdy mijał, ujrzał Lewi Alpheuszowego, siedzącego na cle i rzekł mu: Pójdź za mną. A wstawszy, szedł za nim.
3.RAKOW.NTA przemijając Jezus ujźrzał Lewiego, syna Alfeuszowego siedzącego na cle, i mówi mu: Pódź za mną! i wstawszy szedł za nim.
4.GDAŃSKA.1881A idąc mimo cła, ujrzał Lewiego, syna Alfeuszowego, siedzącego na cle, i rzekł mu: Pójdź za mną! a on wstawszy szedł za nim.
5.GDAŃSKA.2017A przechodząc, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w punkcie celnym, i powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim.
6.SZCZEPAŃSKIA przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy rogatce, i rzekł mu: Pójdź za Mną! Wstał tedy i poszedł za Nim.
7.MARIAWICIA gdy przechodził, ujrzał Lewiego Alfeuszowego siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za Mną. I wstawszy poszedł za Nim.
8.GRZYM1936A przechodząc, spostrzegł Lewiego syna Alfeusza, który siedział na cle i rzekł: Chodź ze mną. A on wstał i poszedł z nim.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy przechodził mimo, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną! A wstawszy poszedł za nim.
10.DĄBR.GR.1961A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną! A wstawszy, poszedł za nim.
11.TYSIĄCL.WYD5A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Ten wstał i poszedł za Nim.
12.BRYTYJKAA gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną. I wstał, i poszedł za nim.
13.POZNAŃSKAPrzechodząc zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, pobierającego opłaty. I mówi mu: - Pójdź za Mną! I wstał, i poszedł za Nim.
14.WARSZ.PRASKAPrzechodząc zaś zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, gdy siedział przy cle. I powiedział do niego: Pójdź za Mną. A on powstawszy poszedł za Nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także kiedy przechodził ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, który siedział na cle, i mu mówi: Pójdź za mną. Więc wstał i zaczął mu towarzyszyć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo drodze zobaczył Lewiego, syna Halfeusza, który urzędował przy stole celnym. Wtedy zwrócił się do niego: Chodź za Mną. Lewi wstał i poszedł za Nim.
17.TOR.PRZ.2023A przechodząc obok, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy stole celnym, i powiedział mu: „Pójdź za mną!” A on wstał i poszedł za Nim.