« Mar 2:7 Ewangelia Marka 2:8 Mar 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A poznawszy wnet Jezus duchem swym, iż tak u siebie myślili, rzekł im, czemu to rozmyślacie w sercach waszych?
2.WUJEK.1923Co wnet poznawszy Jezus duchem swym, iż tak w sobie myślili, rzekł im: Czemu to myślicie w sercach waszych?
3.RAKOW.NTI wnet poznawszy Jezus Duchem swym, iż tak rozmyślali w sobie, rzekł im: Czemu te rzeczy rozmyślacie w sercach waszych?
4.GDAŃSKA.1881A zaraz poznawszy Jezus duchem swym, iż tak w sobie myśleli, rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach waszych?
5.GDAŃSKA.2017A zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż tak myślicie w swoich sercach?
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus, przejrzawszy zaraz duchem swym, że tak sobie rozumują, mówi im: Czemuż to takie myśli żywicie w sercach waszych?
7.MARIAWICICo zaraz poznawszy Jezus duchem Swym, że tak w sobie myśleli, rzekł im: Czemu to myślicie w sercach waszych?
8.GRZYM1936Ale Jezus odrazu poznał duchem swoim ich myśli i rzekł: Dlaczego tak myślicie w sercach waszych?
9.DĄBR.WUL.1973Ale Jezus przeniknąwszy wnet swym duchem, że tak właśnie myśleli, rzekł im: O czymże to myślicie w sercach waszych?
10.DĄBR.GR.1961Ale Jezus, przeniknąwszy duchem swym ich myśli, powiada: O czym to myślicie w sercach waszych?
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu myśli te nurtują w waszych sercach?
12.BRYTYJKAA Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich?
13.POZNAŃSKAA Jezus zaraz poznał w swoim duchu, że oni tak myślą, i mówi im: - Dlaczego tak myślicie?
14.WARSZ.PRASKAA Jezus, rozpoznawszy natychmiast w duchu, że właśnie tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż to poddajecie się takim myślom?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus zaraz poznał swym duchem, że w sobie tak rozważają i im mówi: Czemu to rozważacie w waszych sercach?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach, i powiedział do nich: Dlaczego hołubicie w sobie takie myśli?
17.TOR.PRZ.A Jezus zaraz poznał w swoim duchu, że tak w głębi siebie rozważają, i powiedział im: „Dlaczego takie myśli rozważacie w swoich sercach?”