« Mar 9:15 Ewangelia Marka 9:16 Mar 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pytał księżej, co się spieracie między sobą?
2.WUJEK.1923(9:15) I pytał ich: O co się gadacie między sobą?
3.RAKOW.NTI pytał uczonych w Piśmie: O co się zprzeczacie między sobą?
4.GDAŃSKA.1881I pytał nauczonych w Piśmie: O cóż spór macie między sobą?
5.GDAŃSKA.2017I zapytał uczonych w Piśmie: O czym rozprawiacie z nimi?
6.SZCZEPAŃSKIA On ich zapytał: O cóż to spieracie się między sobą?
7.GRZYM1936A on zapytał ich: O co się sprzeczacie?
8.DĄBR.WUL.1973(9:15) I zapytał ich: O czym to między sobą rozprawiacie?
9.DĄBR.GR.1961(9:15) I zapytał ich: O czym to z nimi rozprawiacie?
10.TYSIĄCL.WYD5On ich zapytał: O czym rozprawiacie z nimi?
11.BRYTYJKAI zapytał ich: O czym z nimi rozprawiacie?
12.POZNAŃSKAI zapytał ich? - O czym rozprawiacie z nimi?
13.WARSZ.PRASKAA On zapytał ich: O co się z nimi spieracie?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także spytał uczonych w Piśmie: O czym rozprawiacie między sobą?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś zapytał: O co się z nimi spieracie?
16.TOR.NOWE.PRZ.I zapytał uczonych w Piśmie: Czemu prowadzicie z nimi spór?