« Łuk 1:48 Ewangelia Łukasza 1:49 Łuk 1:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:45) Iż uczynił mi wielmożności możny, a święte imię jego.
2.WUJEK.1923Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest, i święte imię jego.
3.RAKOW.NTIż mi wielmożne rzeczy uczynił on Możny, i święte imię jego.
4.GDAŃSKA.1881Bo mi uczynił wielkie rzeczy ten, który mocny jest, i święte imię jego;
5.GDAŃSKA.2017Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest jego imię.
6.SZCZEPAŃSKIgdyż wielkie dzieła spełnił mi Wszechmocny. Święte ma Imię;
7.MARIAWICIAlbowiem uczynił mi wielkie rzeczy Ten, Który możny jest i święte Imię Jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy Wszechmocny, ten, którego imię jest święte.
9.GRZYM1936Bo wielkie mi uczynił rzeczy Ten, co jest władny i święte imię jego;
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte imię jego.
11.DĄBR.GR.1961Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy. On, który możny jest i święte imię Jego.
12.TYSIĄCL.WYD5gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię -
13.BRYTYJKABo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego.
14.POZNAŃSKABo wielkie rzeczy uczynił dla mnie Wszechmocny. Święte jest Jego Imię.
15.WARSZ.PRASKABo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż Potężny uczynił mi wielkie rzeczy, a Jego Imię święte.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię,
18.TOR.PRZ.2023Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Mocny i święte jest Jego imię,