« Łuk 11:19 Ewangelia Łukasza 11:20 Łuk 11:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli palcem Bożym wyganiam czarty, toć przyszło na was królestwo Boże.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli palcem Bożym wyrzucam czarty, zaisteć na was przyszło królestwo Boże.
3.RAKOW.NTAle jeśliż ja w palcu Bożym wyrzucam czarty, tedy uprzedziło do was ono Królestwo Boże.
4.GDAŃSKA.1881Ale jeźliż ja palcem Bożym wyganiam dyjabły, zaisteć przyszło do was królestwo Boże.
5.GDAŃSKA.2017Ale jeśli ja palcem Bożym wypędzam demony, to istotnie przyszło do was królestwo Boże.
6.SZCZEPAŃSKIAle jeśli palcem Bożym <Ja> czarty wypędzam, zaiste przyszło już do was królestwo Boże.
7.MARIAWICIAle jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam dyabelstwa, tedy iście przyszło na was Królestwo Boże.
8.BIESZK.ŁUK.1931A jeśli ja palcem Bożym wypędzam złe duchy, – zaiste, przyszło już do was królestwo Boże.
9.GRZYM1936Otóż jeśli ja mocą Bożą wypędzam, złe duchy, rzeczywiście przyszło na was królestwo Boże.
10.DĄBR.WUL.1973Lecz jeśli ja mocą Bożą wyrzucam czarty, tedy przyszło do was Królestwo Boże.
11.DĄBR.GR.1961Lecz jeśli ja mocą Bożą wyrzucam czarty, tedy przyszło już do was Królestwo Boże.
12.TYSIĄCL.WYD5A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
13.BRYTYJKAJeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże.
14.POZNAŃSKAAle jeżeli Ja Bożą mocą wyrzucam czarty, to już przyszło do was królestwo Boże.
15.WARSZ.PRASKAAle jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to królestwo Boże z pewnością już do was przyszło.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeżeli wyrzucam demony przez palec Boga, zatem przyszło do was Królestwo Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli natomiast w tym, że wypędzam demony, jest palec Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże.
18.TOR.PRZ.2023A jeśli ja palcem Boga wyganiam demony, wtedy przyszło do was Królestwo Boga.