« Łuk 12:14 Ewangelia Łukasza 12:15 Łuk 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A rzekł k nim: Patrzcie a strzeżcie się od łakomstwa, ponieważ nie wtem co zbywa każdemu żywot jemu jest z majętności jego.
2.WUJEK.1923I rzekł do nich: Baczcież a strzeżcie się wszelakiego łakomstwa: gdyż nie w dostatku czyim żywot jego jest, z tego co ma.
3.RAKOW.NTA rzekł do nich: Baczcież i strzeżcie się łakomstwa; iż nie w tym że zbywa komu z majętności jego, żywot jego jest.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Patrzcie, a strzeżcie się łakomstwa, gdyż nie w tem, że kto ma obfite majętności, żywot jego zależy.
5.GDAŃSKA.2017Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie.
6.SZCZEPAŃSKIMówił też do nich: Wystrzegajcie się pilnie wszelkiej chciwości; albowiem niczyje życie nie zależy od obfitości dostatków, jakie posiada.
7.MARIAWICII rzekł do nich: Patrzcież, a strzeżcie się wszelkiej chciwości. Albowiem życie człowieka nie zależy od obfitości tego, co który ma.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem mówił jeszcze: „Wystrzegajcież się pilnie wszelkiej chciwości! Bo choćby ktoś i opływał w dostatki, życia swego nie ubezpieczy bogactwem swojem”.
9.GRZYM1936I dodał: Uważajcie a strzeżcie się wszelkiego łakomstwa, bo nie na obfitości bogactw posiadanych polega życie ludzkie.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, niczyje bowiem życie nie polega na obfitości tego, co kto ma.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, bowiem niczyje życie nie polega na obfitości tego, co kto ma.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma [wszystkiego] w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia.
13.BRYTYJKAPowiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.
14.POZNAŃSKAA do nich rzekł: - Strzeżcie się bacznie wszelkiej chciwości, bo życie nie zależy od tego, czy ktoś opływa w dostatki.
15.WARSZ.PRASKAI rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Niczyje bowiem życie nie zależy od obfitości tego, co kto posiada.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powiedział do nich: Uważajcie i strzeżcie się od wszelkiej zachłanności; gdyż nie wśród czyjegoś posiadania ponad miarę, znajduje się jego życie; także nie z powodu jego majętności.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOstrzegł ich też: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia; w życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział do nich: „Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż życie człowieka nie jest zależne od obfitości jego majętności.”