« Łuk 2:45 Ewangelia Łukasza 2:46 Łuk 2:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:45) A po trzech dnioch, naleźli ji w świątnicy siedzącego w pośrzodku uczycielów, i słuchającego ich i pytającego jich.
2.WUJEK.1923I stało się po trzech dniach, naleźli go w kościele siedzącego w pośrodku Doktorów, a on ich słucha i pyta ich.
3.RAKOW.NTI sstało się, po trzech dniach naleźli go w kościele, siedzącego w pojśrzodku nauczycielów, i słuchającego i pytającego ich.
4.GDAŃSKA.1881I stało się po trzech dniach, że go znaleźli siedzącego w kościele w pośrodku doktorów, słuchającego ich i pytającego ich.
5.GDAŃSKA.2017A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich.
6.SZCZEPAŃSKII stało się, że dnia trzeciego znaleźli Go w świątyni, gdy siedział wśród uczonych, przysłuchując się im i zadając im pytania.
7.MARIAWICII stało się, po trzech dniach znaleźli Go w Kościele siedzącego w pośrodku nauczycieli Zakonnych, słuchającego ich i pytającego ich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dopiero po trzech dniach znaleźli go w świątyni: siedział wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i stawiał pytania.
9.GRZYM1936Nareszcie po trzech dniach znaleźli go w kościele, jak siedział wśród uczonych, słuchał i zapytywał ich.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, że po upływie trzech dni znaleźli go w świątyni, siedzącego wpośród doktorów, słuchającego ich i zadającego im pytania.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, że po upływie trzech dni znaleźli go w świątyni, siedzącego wpośród doktorów, słuchającego ich i zadającego im pytania.
12.TYSIĄCL.WYD5Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
13.BRYTYJKAA po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wpośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich,
14.POZNAŃSKAPo trzech dniach odnaleźli Go w świątyni: siedział wśród nauczycieli, słuchał ich i zadawał im pytania.
15.WARSZ.PRASKAI oto po trzech dniach znaleźli Go w świątyni: siedział pośrodku między nauczycielami, słuchał ich i zadawał im pytania.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stało się po trzech dniach, że go znaleźli, siedzącego pośrodku nauczycieli w Świątyni, słuchającego ich i pytającego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo trzech dniach spotkali Go w świątyni. Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania.
18.TOR.PRZ.2023I stało się, że po trzech dniach, znaleźli Go siedzącego w świątyni pośrodku nauczycieli, gdy ich słuchał i zadawał im pytania.