« Łuk 20:13 Ewangelia Łukasza 20:14 Łuk 20:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ujrzawszy ji kmiecie rozmawiali między sobą mówiąc: Ten jest dziedzic, (przydźcie) zabijem ji aby nasza była dziedzina.
2.WUJEK.1923Którego ujrzawszy oracze, myślili sami w sobie, rzekąc: Tenci jest dziedzic: zabijmy go, aby dziedzictwo nam się dostało.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy go rolnicy, rozmawiali między sobą, mówiąc: Ten jest dziedzic; pódźcież, zabijmy go, aby nasze było dziedzictwo.
4.GDAŃSKA.1881Ale winiarze ujrzawszy go, rzekli między sobą, mówiąc: Tenci jest dziedzic; pójdźcie zabijmy go, aby nasze było dziedzictwo.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili: To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.
6.SZCZEPAŃSKIAle kmiecie, ujrzawszy go, zaczęli się naradzać między sobą, mówiąc: To dziedzic! Zabijmy go, by się nam dziedzictwo dostało.
7.MARIAWICIAle oni winogrodnicy, ujrzawszy go, myśleli sami w sobie, mówiąc: Toć jest dziedzic, zabijmy go, aby nasze było dziedzictwo.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz, skoro go winogrodnicy spostrzegli, poczęli się naradzać pomiędzy sobą, mówiąc: Oto dziedzic idzie! Zabijmy go, a dziedzictwo jego nam się dostanie.
9.GRZYM1936Ale dzierżawcy, widząc go, pomyśleli sobie: Ten jest dziedzicem; zamordujmy go a dziedzictwo będzie nasze.
10.DĄBR.WUL.1973Gdy go jednak ujrzeli rolnicy, zastanawiali się między sobą, mówiąc: Ten jest dziedzicem, zabijmy go, a zawładniemy jego dziedzictwem.
11.DĄBR.GR.1961Kiedy go jednak ujrzeli rolnicy, zastanawiali się między sobą, mówiąc: To jest dziedzic, zabijmy go, a zawładniemy jego dziedzictwem.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą, mówiąc: To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze.
13.BRYTYJKALecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc: To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.
14.POZNAŃSKAAle kiedy rolnicy go ujrzeli, zastanawiali się i mówili między sobą: To jest dziedzic, zabijmy go, a jego dziedzictwo nam przypadnie. -
15.WARSZ.PRASKALecz dzierżawcy, skoro tylko go ujrzeli, pomyśleli sobie: On jest dziedzicem. Zabijmy go, a wówczas dziedzictwo nam przypadnie w udziale.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale hodowcy winorośli gdy go ujrzeli, rozważali wobec siebie, mówiąc: Ten jest dziedzicem; chodźcie, zabijmy go, aby nasze było dziedzictwo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy rolnicy zobaczyli go, zaczęli naradzać się między sobą: To jest dziedzic, zabijmy go, aby dziedzictwo stało się nasze.
18.TOR.PRZ.2023Ale rolnicy, gdy go ujrzeli, rozważali między sobą, mówiąc: To jest dziedzic; zabijmy go, aby dziedzictwo stało się nasze.