« Łuk 20:20 Ewangelia Łukasza 20:21 Łuk 20:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spytali go mówiąc: Uczycielu, wiemy iż prosto mówisz i uczysz, a nie przyjmujesz osoby, ale wedle prawdy drogi Bożej uczysz.
2.WUJEK.1923I pytali go, mówiąc: Nauczycielu! wiemy, że dobrze mówisz i uczysz, ani się oglądasz na osobę; ale drogi Bożéj w prawdzie nauczasz.
3.RAKOW.NTI spytali go, mówiąc: Nauczycielu, wiemy że prosto mówisz i uczysz, ani przyjmujesz osoby; ale w prawdzie drogi Bożej nauczasz.
4.GDAŃSKA.1881I pytali go, mówiąc: Nauczycielu! wiemy, że dobrze mówisz i uczysz, ani przyjmujesz osób; ale drogi Bożej w prawdzie uczysz.
5.GDAŃSKA.2017I zapytali go: Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i uczysz, i nie masz względu na osobę, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
6.SZCZEPAŃSKII zapytali Go, mówiąc: Mistrzu, wiemy, że dobrze mówisz i uczysz, i że nie oglądasz się na osobę, ale drogi Bożej zgodnie z prawdą nauczasz.
7.MARIAWICII pytali Go, mówiąc: Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i uczysz, a nie oglądasz się na osobę, ale drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zapytali go tedy: „Mistrzu, wiemy, że mówisz i uczysz według sumienia i nie oglądasz się na osobę, ale drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
9.GRZYM1936Otóż ci zapytali go: Mistrzu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz, i że nie masz względu na osobę, ale drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
10.DĄBR.WUL.1973I zapytali go mówiąc: Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i uczysz, a nie oglądasz się na osobę, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
11.DĄBR.GR.1961I zapytali go: Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i uczysz, a nie oglądasz się na osobę, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
12.TYSIĄCL.WYD5Zapytali Go więc: Nauczycielu, wiemy, że słusznie mówisz i uczysz, i nie masz względu na osobę, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
13.BRYTYJKAI zadali mu takie pytanie: Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz, i nie masz względu na osobę, lecz zgodnie z prawdą drogi Bożej nauczasz.
14.POZNAŃSKAI zapytali Go: - Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i dobrze uczysz. Nie kierujesz się względami ludzkimi, ale nauczasz drogi Bożej zgodnie z prawdą.
15.WARSZ.PRASKAPostawili Mu takie oto pytanie: Nauczycielu, wiemy, że słusznie mówisz i nauczasz. Nie szukasz niczyich względów, lecz nauczasz prawdziwej drogi Bożej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc go zapytali, mówiąc: Nauczycielu, wiemy, że prosto mówisz, uczysz, nie ujmujesz obliczem ale w prawdzie nauczasz drogi Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZadali Mu więc takie pytanie: Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i dobrze nauczasz; nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą wyjaśniasz, jak postępować według woli Bożej.
18.TOR.PRZ.2023I zapytali Go, mówiąc: Nauczycielu! Wiemy, że poprawnie mówisz i nauczasz, i nie masz względu na osobę, ale zgodnie z prawdą nauczasz Bożej drogi.