« Łuk 20:21 Ewangelia Łukasza 20:22 Łuk 20:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Godzili się nam Cesarzowi dań dawać, albo nie?
2.WUJEK.1923Godzi się nam dać dań Cesarzowi, czyli nie?
3.RAKOW.NTGodzili się nam Cesarzowi dań dać, czyli nie?
4.GDAŃSKA.1881Godzili się nam dać czynsz cesarzowi, czyli nie?
5.GDAŃSKA.2017Czy wolno nam płacić podatek cesarzowi, czy nie?
6.SZCZEPAŃSKICzy wolno nam płacić cesarzowi podatek, czy nie?
7.MARIAWICIGodzili się nam dawać dań cesarzowi, czy nie?
8.BIESZK.ŁUK.1931Czy godzi się nam płacić cesarzowi podatek, czy nie?”.
9.GRZYM1936Godzi się nam płacić podatek cesarzowi, czy nie?
10.DĄBR.WUL.1973Czy godzi się płacić daninę cesarzowi, czy też nie?
11.DĄBR.GR.1961Czy godzi się płacić daninę cesarzowi, czy też nie?
12.TYSIĄCL.WYD5Czy wolno nam płacić podatek cezarowi, czy nie?
13.BRYTYJKACzy godzi się nam płacić podatek cesarzowi, czy nie?
14.POZNAŃSKACzy mamy płacić podatek cesarzowi, czy nie?
15.WARSZ.PRASKACzy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wolno nam dać podatek cesarzowi, czy nie?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedz: Czy wolno nam płacić podatek cesarzowi, czy nie?
18.TOR.PRZ.2023Czy wolno nam płacić podatek Cezarowi, czy nie?