« Łuk 20:25 Ewangelia Łukasza 20:26 Łuk 20:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nie mogli podchwycić mowy jego przed ludem. A dziwujący się nad odpowiedzią jego umilkli.
2.WUJEK.1923I nie mogli naganić słowa jego przed ludem, a dziwując się odpowiedzi jego, umilkli.
3.RAKOW.NTI nie mogli podchwycić jego słowa przed ludem; a zdziwiwszy się nad odpowiedzią jego, umilkli.
4.GDAŃSKA.1881I nie mogli go podchwycić w mowie jego przed ludem, a zadziwiwszy się odpowiedzi jego, umilknęli.
5.GDAŃSKA.2017I nie mogli go złapać za słowo w obecności ludu. Zdziwieni jego odpowiedzią, zamilkli.
6.SZCZEPAŃSKII nie mogli wobec ludu podchwycić Go na słowie, a zdumieni Jego odpowiedzią, zamilkli.
7.MARIAWICII nie mogli słowu Jego przyganić przed ludem, a zdziwiwszy się odpowiedzi Jego, umilkli.
8.BIESZK.ŁUK.1931I nie udało się im wykazać przed ludem nic nagannego w słowach Jezusowych. Owszem, zdumieni jego odpowiedzią, umilkli.
9.GRZYM1936I nie mogli zganić słów jego przed ludem; zdumieli się tylko nad jego odpowiedzią i zamilkli.
10.DĄBR.WUL.1973I nie mogli go podchwycić na słowie wobec ludu, a zdumieni jego odpowiedzią, zamilkli.
11.DĄBR.GR.1961I nie mogli go przychwycić na słowie wobec ludu, a zdumieni jego odpowiedzią zamilkli.
12.TYSIĄCL.WYD5I nie mogli podchwycić Go na słowie wobec ludu. I zadziwieni Jego odpowiedzią, zamilkli.
13.BRYTYJKAI nie zdołali go złapać na słowie przed ludem, a nie mogąc wyjść z podziwu nad jego odpowiedzią, zamilkli.
14.POZNAŃSKAI nie mogli pochwycić Go na żadnym słowie (powiedzianym) do ludu, i zamilkli zdumieni Jego odpowiedzią.
15.WARSZ.PRASKAI nie mogli publicznie pochwycić Go na żadnym słowie. Pełni podziwu dla Jego odpowiedzi, zamilkli.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc nie mogli się uczepić jego słowa wobec ludu, a zdziwieni jego odpowiedzią, zamilkli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie byli w stanie przyłapać Go wobec ludu na żadnym słowie; zdumieni zaś Jego odpowiedzią, zamilkli.
18.TOR.PRZ.2023I nie mogli złapać Go za słowo wobec ludu, a zdziwieni Jego odpowiedzią, zamilkli.