« Łuk 20:26 Ewangelia Łukasza 20:27 Łuk 20:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszedszy lepak niektórzy z Saduceuszów, którzy mówią powstania nie być, spytali go, mówiąc:
2.WUJEK.1923A przystąpili niektórzy z Saduceuszów, którzy mówią, że niemasz zmartwychwstania, i spytali go,
3.RAKOW.NTA przystąpiwszy niektórzy z Sadukieuszów (którzy się sprzeciwiają, iż powstania nie masz,) spytali go,
4.GDAŃSKA.1881A przyszedłszy niektórzy z Saduceuszów, (którzy przeczą i mówią, iż nie masz zmartwychwstania), pytali go,
5.GDAŃSKA.2017Wówczas przyszli niektórzy z saduceuszy, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go:
6.SZCZEPAŃSKIPrzyszli też niektórzy ze saduceuszów, co przeczą zmartwychwstaniu, i pytali Go.
7.MARIAWICIA przystąpili potem niektórzy z Saduceuszów, którzy mówią, że niema zmartwychwstania, i pytali Go
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem przystąpili do niego niektórzy saduceusze; ci nie wierzyli w zmartwychwstanie i zapytali go:
9.GRZYM1936Potem niektórzy z Saduceuszów, którzy przeczą zmartwychwstaniu ciał, przystąpili do niego i
10.DĄBR.WUL.1973Przystąpili też niektórzy z saduceuszów, zaprzeczających zmartwychwstaniu, i zapytali go
11.DĄBR.GR.1961Przystąpili też niektórzy z saduceuszów, zaprzeczających zmartwychwstaniu, i zapytali go:
12.TYSIĄCL.WYD5Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go
13.BRYTYJKAPotem przystąpili do niego niektórzy saduceusze, zaprzeczający zmartwychwstaniu, i zadali mu pytanie,
14.POZNAŃSKAZapytali Go niektórzy spośród saduceuszów, zaprzeczających zmartwychwstaniu: -
15.WARSZ.PRASKAI przyszło do Niego kilku spośród saduceuszy, którzy odrzucają zmartwychwstanie, i zapytali Go mówiąc:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jacyś z saduceuszów, gdy podeszli, przecząc, że nie ma wskrzeszenia, zapytali go,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem podeszli do Jezusa jacyś saduceusze. Utrzymują oni, że nie ma zmartwychwstania, stąd zadali Mu takie pytanie:
18.TOR.PRZ.2023A podeszli jacyś saduceusze, którzy zaprzeczają, że nie ma powstania z martwych, i zapytali Go,