« Łuk 20:35 Ewangelia Łukasza 20:36 Łuk 20:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo i umrzeć już niemogą. Bo jako aniołowie są, i synmi Bożymi są, powstania synmi będąc.
2.WUJEK.1923Umrzeć bowiem więcéj nie będą mogli; bo są równi Aniołom i są synami Bożymi, będąc synami zmartwychwstania.
3.RAKOW.NTAbowiem ani umrzeć więcej mogą; bowiem równi Aniołom są; i Synmi są Bożymi, onego powstania synmi będąc.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem umierać więcej nie będą mogli; bo będą równi Aniołom, będąc synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania.
5.GDAŃSKA.2017Nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom i będąc dziećmi zmartwychwstania, są dziećmi Bożymi.
6.SZCZEPAŃSKIbo nawet już umierać nie mogą. Albowiem są podobni aniołom, i są synami Bożymi, jako uczestnicy zmartwychwstania.
7.MARIAWICIAlbowiem równi są Aniołom i są synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania.
8.BIESZK.ŁUK.1931Bo i umrzeć nie będą już mogli: gdyż są równi aniołom i są synami Bożymi, ponieważ są dziećmi zmartwychwstania.
9.GRZYM1936Tam już nie będą mogli umrzeć: bo będąc synami zmartwychwstania, aniołom są podobni i synami Bożymi są:
10.DĄBR.WUL.1973Bo nawet już umierać nie mogą, równi bowiem będą aniołom i są synami Bożymi, będąc synami zmartwychwstania.
11.DĄBR.GR.1961Bo nawet już umierać nie mogą, równi bowiem będą aniołom i są synami Bożymi, będąc synami zmartwychwstania.
12.TYSIĄCL.WYD5Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
13.BRYTYJKAGdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi.
14.POZNAŃSKAani też umrzeć nie mogą, są bowiem równi aniołom i zmartwychwstają, i są synami Bożymi.
15.WARSZ.PRASKAani nawet nie będą już mogli umrzeć. Są bowiem podobni do aniołów, są synami Boga, jako zrodzeni w zmartwychwstaniu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie mogą już także umrzeć, gdyż podobni są do aniołów, oraz są dziećmi Boga, którzy są dziećmi wzniesienia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBędą oni równi aniołom, nie będą już umierali, a jako zmartwychwstali będą synami Boga.
18.TOR.PRZ.2023Ani nie mogą już więcej umrzeć; bo będąc równi aniołom, są synami Boga, gdyż są synami powstania z martwych .