« Łuk 21:38 Ewangelia Łukasza 22:1 Łuk 22:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przybliżyło się lepak święto przaśników, które zową pascha.
2.WUJEK.1923I przybliżał się dzień święty przaśników, który zowią Pascha.
3.RAKOW.NTA przybliżało się święto Przaśników, które zowią Paschą;
4.GDAŃSKA.1881A przybliżało się święto przaśników, które zowią wielkanocą.
5.GDAŃSKA.2017I zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą.
6.SZCZEPAŃSKII zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą.
7.MARIAWICIA przybliżał się dzień święty Przaśników, który zowią Paschą.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tymczasem zbliżało się święto przaśników, tak zwana pascha.
9.GRZYM1936Bliskie już było święto przaśników, zwane Wielkanocą,
10.DĄBR.WUL.1973I zbliżał się dzień święty Przaśników, zwany Paschą.
11.DĄBR.GR.1961I zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą.
12.TYSIĄCL.WYD5Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha.
13.BRYTYJKAI przybliżało się święto Przaśników zwane Paschą.
14.POZNAŃSKAZbliżało się Święto Przaśników zwane Paschą.
15.WARSZ.PRASKAZbliżało się już święto Przaśników, zwane Paschą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZbliżało się Święto Przaśników, zwane Paschą.
18.TOR.PRZ.2023A zbliżało się święto Przaśników, zwane Paschą.