« Łuk 22:21 Ewangelia Łukasza 22:22 Łuk 22:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A aczkolwiek syn człowieczy idzie, jako zamierzono, wszakoż biada człowiekowi onemu, przez którego wydan bywa.
2.WUJEK.1923A Synci człowieczy idzie według tego, co postanowiono jest, wszakóż biada człowiekowi onemu, przez którego będzie wydan.
3.RAKOW.NTA Synci człowieczy idzie według onego co postanowiono; wszakoż biada człowiekowi onemu, przez którego wydany bywa.
4.GDAŃSKA.1881Synci zaiste człowieczy idzie, tak jako jest postanowione; ale biada człowiekowi temu, który go wydaje!
5.GDAŃSKA.2017Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak zostało postanowione, ale biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany.
6.SZCZEPAŃSKIWprawdzie Syn człowieczy idzie według tego, co postanowiono; jednakże biada owemu człowiekowi, który Go zdradza.
7.BIESZK.ŁUK.1931Syn człowieczy idzie wprawdzie na śmierć zgodnie z tem, co jest postanowione, lecz biada człowiekowi onemu, przez którego będzie wydan!”.
8.GRZYM1936Syn człowieczy idzie wprawdzie na śmierć według tego, co o nim postanowiono, wszakoż biada temu, który go wydaje.
9.DĄBR.WUL.1973Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, co jest postanowione, jednakże biada onemu człowiekowi, przez którego będzie wydany.
10.DĄBR.GR.1961Wprawdzie Syn Człowieczy idzie według tego, co postanowione, jednakże biada owemu człowiekowi, przez którego ma być wydany.
11.TYSIĄCL.WYD5Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak było postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany.
12.BRYTYJKAWprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje.
13.POZNAŃSKAWprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak zostało postanowione, lecz biada temu człowiekowi, który Go wydaje.
14.WARSZ.PRASKASyn Człowieczy wprawdzie odchodzi zgodnie z tym, co zostało postanowione, lecz biada człowiekowi, przez którego będzie wydany.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I chociaż Syn Człowieka odchodzi w naznaczonym czasie, ale biada owemu człowiekowi, przez którego zostaje wydany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo prawda Syn Człowieczy odchodzi, jak postanowiono, ale biada temu, który Go wydaje.
17.TOR.NOWE.PRZ.A wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, zgodnie z tym jak jest postanowione, jednakże biada temu człowiekowi, przez którego jest wydawany!