« Łuk 22:38 Ewangelia Łukasza 22:39 Łuk 22:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyszedszy szedł wedle obyczaju do góry oliwnej, szli też za nim i uczniowie.
2.WUJEK.1923I wyszedłszy, szedł wedle zwyczaju na górę Oliwną, a za nim téż szli i uczniowie.
3.RAKOW.NTI wyszedszy, szedł, według obyczaju, na górę Oliwną; a szli za nim i uczniowie jego.
4.GDAŃSKA.1881I wyszedłszy szedł według zwyczaju na górę Oliwną, a szli za nim i uczniowie jego.
5.GDAŃSKA.2017Potem wyszedł i udał się według swego zwyczaju na Górę Oliwną, a szli za nim także jego uczniowie.
6.SZCZEPAŃSKII wyszedłszy, udał się według zwyczaju na górę Oliwną, a uczniowie także Mu towarzyszyli.
7.MARIAWICII wyszedłszy, szedł podług zwyczaju na górę Oliwną. A poszli też za Nim i uczniowie.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem wyszedł z miasta i udał się, jak zwykle, na górę Oliwną. Podążyli za nim i uczniowie jego.
9.GRZYM1936Poszedł potem według zwyczaju na górę Oliwną. I szli za nim uczniowie jego.
10.DĄBR.WUL.1973I wyszedłszy podążył według zwyczaju na Górę Oliwną, a za nim poszli też i uczniowie.
11.DĄBR.GR.1961I wyszedłszy podążył według zwyczaju na Górę Oliwną, a za nim poszli też i uczniowie.
12.TYSIĄCL.WYD5Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie.
13.BRYTYJKAI wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną; poszli też z nim uczniowie.
14.POZNAŃSKAPotem udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. A szli z Nim także uczniowie.
15.WARSZ.PRASKAWyszedłszy zaś, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, a za Nim poszli także Jego uczniowie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wyszedł według zwyczaju oraz udał się na górę Oliwek; a jego uczniowie mu towarzyszyli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem wyszedł i zgodnie ze swym zwyczajem udał się na Górę Oliwną. Uczniowie też z Nim poszli.
18.TOR.PRZ.I gdy wyszedł, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, a Jego uczniowie podążali za Nim.