« Łuk 22:63 Ewangelia Łukasza 22:64 Łuk 22:65 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nakrywszy go, bili jego oblicze, i pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest kto cię biję?
2.WUJEK.1923I zakryli go i bili oblicze jego i pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest, co cię uderzył!
3.RAKOW.NTA nakrywszy go, bili jego oblicze; I pytali go mówiąc: Prorokuj, kto jest który cię uderzył?
4.GDAŃSKA.1881A zakrywszy go, bili twarz jego i pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest, co cię uderzył.
5.GDAŃSKA.2017A zasłoniwszy mu oczy, bili go po twarzy i mówili: Prorokuj, kto cię uderzył.
6.SZCZEPAŃSKIA zakrywając Go, {policzkowali Go i} pytali Go słowy: Prorokuj, kto Cię uderzył!
7.MARIAWICII zakrywszy Go, bili Oblicze Jego i pytali Go, mówiąc: Prorokuj, kto jest, co cię uderzył?
8.BIESZK.ŁUK.1931Zakrywali mu oczy i pytali: „Powiedz, proroku, kto cię uderzył?”.
9.GRZYM1936Zawiązali mu oczy i policzkowali go, pytając: Zgadnij, kto cię uderzył.
10.DĄBR.WUL.1973I zasłoniwszy go, policzkowali i pytali się go mówiąc: Prorokuj, kto cię uderzył.
11.DĄBR.GR.1961i zasłoniwszy go, pytali: Prorokuj, kto cię uderzył.
12.TYSIĄCL.WYD5Zasłaniali Mu oczy i pytali: Prorokuj, kto cię uderzył.
13.BRYTYJKAI zasłoniwszy mu twarz, pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest ten, co cię uderzył?
14.POZNAŃSKAi zasłoniwszy Mu oczy, zapytywali: - Prorokuj, kto Cię uderzył?
15.WARSZ.PRASKAA potem, zakrywszy Mu twarz, pytali Go: Prorokuj nam, kto Cię uderzył?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zasłaniając go, uderzali jego twarz oraz go pytali, mówiąc: Wyprorokuj, kim jest ten, kto cię uderzył?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZasłonili Mu twarz i bijąc, drwili: Prorokuj! Kto Cię uderzył?
18.TOR.PRZ.2023I zasłonili Mu oczy, i bijąc Go w twarz, pytali się, mówiąc: Prorokuj, kim jest ten, który Ciebie uderzył.