« Łuk 23:9 Ewangelia Łukasza 23:10 Łuk 23:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stali też i arcyoffiarnicy i księża statecznie go obwiniając.
2.WUJEK.1923Lecz przedniejsi kapłani i Doktorowie stali, usilnie nań skarżąc.
3.RAKOW.NTA stali przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w Piśmie, barzo mocnie skarżąc się nań.
4.GDAŃSKA.1881A przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie stali, potężnie skarżąc nań.
5.GDAŃSKA.2017A naczelni kapłani i uczeni w Piśmie stali tam i gwałtownie go oskarżali.
6.SZCZEPAŃSKINatomiast przedniejsi kapłani i uczeni stali, i gwałtownie oskarżali Go.
7.MARIAWICIStali tedy książęta kapłańscy i nauczyciele Zakonni, usilnie nań skarżąc.
8.BIESZK.ŁUK.1931Działo się to w obecności arcykapłanów i pisma uczonych, którzy Jezusa uporczywie oskarżali.
9.GRZYM1936Wyżsi kapłani i uczeni skarżyli na niego bezlitośnie.
10.DĄBR.WUL.1973A przedniejsi kapłani i uczeni stali, usilnie go oskarżając.
11.DĄBR.GR.1961A przedniejsi kapłani i uczeni stali, usilnie go oskarżając.
12.TYSIĄCL.WYD5Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali.
13.BRYTYJKAA byli przy tym obecni arcykapłani i uczeni w Piśmie, gwałtownie go oskarżając.
14.POZNAŃSKAArcykapłani zaś i nauczyciele Pisma gwałtownie Go oskarżali.
15.WARSZ.PRASKAStali zaś tam arcykapłani i uczeni w Piśmie i oskarżali Go gwałtownie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś przedniejsi kapłani oraz uczeni w Piśmie stali, gwałtownie go oskarżając.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZa to obecni tam arcykapłani oraz znawcy Prawa nie ustawali w gwałtownych oskarżeniach.
18.TOR.PRZ.2023A stali tam arcykapłani i uczeni w Piśmie, gwałtownie Go oskarżając.