« Łuk 23:8 Ewangelia Łukasza 23:9 Łuk 23:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pytał go słowy mnogimi, a on nic nie odpowiedał jemu.
2.WUJEK.1923I pytał go wielą mów. A ou mu nic nie odpowiadał.
3.RAKOW.NTI pytał go wielem słów; a on nic nie odpowiedał jemu.
4.GDAŃSKA.1881I pytał go wielą słów; ale mu on nic nie odpowiadał.
5.GDAŃSKA.2017I zadawał mu wiele pytań, lecz on mu nic nie odpowiedział.
6.SZCZEPAŃSKIStawiał Mu więc wiele pytań, ale On wcale mu nie odpowiadał.
7.MARIAWICII pytał Go wielu słowami. A On mu nic nie odpowiedział.
8.BIESZK.ŁUK.1931To też wypytywał go o przeróżne sprawy. Lecz Jezus nie odpowiedział mu ani słowa.
9.GRZYM1936I pytał go o wiele rzeczy, ale on nic nie odpowiadał.
10.DĄBR.WUL.1973I zadawał mu wiele pytań. Ale on mu nic nie odpowiadał.
11.DĄBR.GR.1961I zadawał mu wiele pytań. Ale on mu wcale nie odpowiadał.
12.TYSIĄCL.WYD5Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział.
13.BRYTYJKAWypytywał go więc wieloma słowy, lecz Ten nic mu nie odpowiadał.
14.POZNAŃSKAZasypywał Go pytaniami, ale On mu wcale nie odpowiadał.
15.WARSZ.PRASKAI zadawał Mu bardzo wiele pytań. Lecz On na żadne nie odpowiadał.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc pytał go w licznych słowach, ale on nic mu nie odpowiadał.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZaczął Mu zatem stawiać pytanie za pytaniem, ale Jezus na żadne mu nie odpowiedział.
18.TOR.PRZ.2023I zadawał Mu wiele pytań; ale On nic mu nie odpowiedział.