« Łuk 23:20 Ewangelia Łukasza 23:21 Łuk 23:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz oni zawołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj ji.
2.WUJEK.1923Ale oni wołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go.
3.RAKOW.NTA oni przeciw temu wołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!
4.GDAŃSKA.1881Ale oni przecię wołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!
5.GDAŃSKA.2017Oni jednak wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!
6.SZCZEPAŃSKIAle oni krzyczeli, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!
7.MARIAWICIAle oni tem bardziej wołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz oni krzyczeli: „Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go!”.
9.GRZYM1936Ale oni nie dali mu przyjść do słowa, wołając: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go.
10.DĄBR.WUL.1973Ale oni wołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go.
11.DĄBR.GR.1961Ale oni wołali mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!
13.BRYTYJKALecz oni wołali głośno tymi słowy: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go.
14.POZNAŃSKALecz oni wołali: - Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!
15.WARSZ.PRASKALecz oni nastawali wołając: Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale oni wołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz oni nie przestawali wołać: Na krzyż z Nim! Na krzyż!
18.TOR.PRZ.2023Ale oni wołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!