« Łuk 23:6 Ewangelia Łukasza 23:7 Łuk 23:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A dowiedziawszy się iż zwładania Herodowego jest, odesłał ji ku Herodowi, który też był w Jeruzalemie w one dni.
2.WUJEK.1923A gdy się dowiedział, iż należał do władzy Herodowéj, odesłał go do Heroda, który téż w Jeruzalem był w one dni.
3.RAKOW.NTI poznawszy, iż z zwierzchności Herodowey jest, odesłał go do Heroda, gdyż był i on w Jerozolimiech w one dni.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się dowiedział, iż był z państwa Herodowego, odesłał go do Heroda, który też w Jeruzalemie był w one dni.
5.GDAŃSKA.2017A gdy się dowiedział, że podlega władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również był w Jerozolimie.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy się dowiedział, że jest z pod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który sam także w owym czasie przebywał w Jerozolimie.
7.MARIAWICII gdy się dowiedział, że był z pod władzy Herodowej, odesłał Go do Heroda, który też był w one dni w Jeruzalem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy się dowiedział, że jest poddanym Heroda, odesłał go do niego; zwłaszcza, że ten bawił wówczas w Jerozolimie.
9.GRZYM1936I gdy się dowiedział, że był z pod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach bawił w Jerozolimie.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy się dowiedział, że był spod władzy Herodowej, odesłał go do Heroda, który sam w owym czasie przebywał w Jerozolimie.
11.DĄBR.GR.1961A gdy się dowiedział, że podlega władzy Herodowej, odesłał go do Heroda, który sam w owym czasie przebywał w Jerozolimie.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.
13.BRYTYJKAA dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie.
14.POZNAŃSKAA kiedy się dowiedział, że jest poddanym Heroda, odesłał Go do Heroda, który wówczas przebywał również w Jerozolimie.
15.WARSZ.PRASKAStwierdziwszy, że Herod ma nad Nim władzę, odesłał Go do Heroda, który właśnie bawił w Jerozolimie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy odkrył, że jest z terenu zwierzchności Heroda, odesłał go do Heroda nawet jego, będącego w tych dniach w Jerozolimie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy stało się jasne, że podlega władzy Heroda, odesłał Go do niego, gdyż właśnie w tych dniach Herod przebywał w Jerozolimie.
18.TOR.PRZ.2023I gdy dowiedział się, że jest podległym władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który także w te dni był w Jerozolimie.