« Łuk 24:29 Ewangelia Łukasza 24:30 Łuk 24:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy on zasiadł z nimi, wziąwszy chleb błogosławił, i połamawszy podawał im.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy siedział z nimi u stołu, wziął chleb i błogosławił i łamał i podawał im.
3.RAKOW.NTI sstało się gdy siedział on z nimi, wziąwszy chleb, błogosławił, i złamawszy podawał im.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy on siedział z nimi za stołem, wziąwszy chleb, błogosławił, a łamiąc podawał im.
5.GDAŃSKA.2017A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podawał im.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy z nimi zajął miejsce przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, i łamiąc podawał im.
7.MARIAWICII stało się, gdy spoczywał z nimi u stołu, wziąwszy chleb, błogosławił i łamał i podawał im.
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy siedział z nimi u stołu, wziął chleb, przeżegnał go, rozłamał i podawał im.
9.GRZYM1936Kiedy zaś zasiadł z nimi do stołu, wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i dał im.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy zasiadł z nimi przy stole, że wziął chleb, błogosławił, łamał i podawał im.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, gdy zasiadł z nimi przy stole, że wziął chleb, błogosławił, łamał i podawał im.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.
13.BRYTYJKAA gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im.
14.POZNAŃSKAKiedy znalazł się z nimi przy stole i wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia i połamawszy chleb, podawał im.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy siadł z nimi do stołu, wziął chleb, pobłogosławił i połamał go, a potem podawał im.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także się wydarzyło, kiedy on położył się z nimi u stołu, że wziął chleb, uwielbił Boga, a gdy połamał podał im.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać.
18.TOR.PRZ.2023I stało się, gdy On spoczął z nimi przy stole, że wziął chleb, pobłogosławił, a gdy złamał, podawał im.