« Łuk 24:30 Ewangelia Łukasza 24:31 Łuk 24:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oczy ich otworzyły się, i poznali go, a on stał się niewidomy jim.
2.WUJEK.1923I otworzyły się oczy ich, i poznali go: a on zniknął z oczu ich.
3.RAKOW.NTI otworzyły się ich oczy, i poznali go; a on się niewidzianym sstał od nich.
4.GDAŃSKA.1881I otworzyły się oczy ich, i poznali go; ale on zniknął z oczu ich.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu.
6.SZCZEPAŃSKIA ich oczy się otworzyły i poznali Go; ale On znikł im [z przed oczu].
7.MARIAWICII otworzyły się oczy ich, i poznali Go, ale On zniknął z oczu ich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. A on zniknął im z oczu.
9.GRZYM1936Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go; ale on zniknął im z oczu.
10.DĄBR.WUL.1973I otworzyły się oczy ich, i poznali go, ale on zniknął sprzed oczu ich.
11.DĄBR.GR.1961I otworzyły się oczy ich, i poznali go, ale on zniknął sprzed oczu ich.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.
13.BRYTYJKAWtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu.
14.POZNAŃSKAWtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Ale On im zniknął.
15.WARSZ.PRASKAWtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali Go. Lecz On znikł z ich oczu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostały też otwarte ich oczy, więc go poznali; lecz on został ukryty od nich z dala.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy otworzyły im się oczy. Poznali Go! Lecz On znikł.
18.TOR.PRZ.2023I oczy ich zostały otworzone, i rozpoznali Go; a On stał się niewidzialny dla nich.