« Łuk 6:14 Ewangelia Łukasza 6:15 Łuk 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Matheusza i Tomasza, Jakoba Alfeuszowego, i Symona nazwanego Zilotem.
2.WUJEK.1923Mateusza i Tomasza, Jakóba Alpheuszowego, i Symona, którego zowią Zelotem,
3.RAKOW.NTMatheusza i Thomasza, Jakuba Alfeuszowego, i Symona którego zową Zelotem,
4.GDAŃSKA.1881Mateusza, i Tomasza, Jakóba, syna Alfeuszowego, i Szymona, którego zowią Zelotes;
5.GDAŃSKA.2017Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona, zwanego Zelotą;
6.SZCZEPAŃSKI<i> Mateusza i Tomasza; <i> Jakóba, syna Alfeusza, i Szymona, zwanego Gorliwcem;
7.MARIAWICIMateusza i Tomasza, Jakóba Alfeuszowego i Szymona, którego zowią Gorliwym;
8.BIESZK.ŁUK.1931Mateusza i Tomasza; Jakóba, syna Alfeusza i Szymona, zwanego Gorliwcem;
9.GRZYM1936Mateusza i Tomasza, Jakóba Alfeuszowego i Szymona zwanego Zelotem,
10.DĄBR.WUL.1973Mateusza i Tomasza, Jakuba Alfeuszowego i Szymona, którego zowią Zelotą,
11.DĄBR.GR.1961Mateusza i Tomasza, Jakuba Alfeuszowego i Szymona, zwanego Gorliwcem,
12.TYSIĄCL.WYD5Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy,
13.BRYTYJKAI Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem,
14.POZNAŃSKAi Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwy,
15.WARSZ.PRASKAMateusz i Tomasz; Jakub, syn Alfeusza, i Szymon, zwany Gorliwym;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mateusza, Tomasza, Jakóba Alfeusza, Szymona zwanego Zelotą,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMateusza, Tomasza, Jakuba, syna Halfeusza, Szymona zwanego Zelotą,
18.TOR.PRZ.2023Mateusza i Tomasza, Jakuba syna Alfeusza, i Szymona, zwanego Zelotą,