« Łuk 6:18 Ewangelia Łukasza 6:19 Łuk 6:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wszytek tłum szukał się go dotknąć, iż moc od niego wychodziła, i uzdrawiała wszytki.
2.WUJEK.1923I wszystka rzesza pragnęła się go dotknąć; albowiem moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich.
3.RAKOW.NTA wszytek on tłum szukał dotknąć się go; iż moc od niego wychodziła, i leczyła wszytki.
4.GDAŃSKA.1881A wszystek lud szukał, jakoby się go dotknąć; albowiem moc wychodziła z niego, i uzdrawiała wszystkich.
5.GDAŃSKA.2017A wszyscy ludzie starali się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.
6.SZCZEPAŃSKIToteż wszystek lud starał się Go dotknąć, gdyż moc <cudotwórcza> promieniowała z Niego, i uzdrawiała wszystkich.
7.MARIAWICIA wszystka rzesza starała się Go dotknąć, bo wychodziła z Niego moc i uzdrawiała wszystkich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Dlatego wszystek lud starał się go dotknąć; albowiem moc cudowna wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich.
9.GRZYM1936Wszyscy pragnęli go się dotknąć, bo moc z niego wychodziła i leczyła wszystkich.
10.DĄBR.WUL.1973A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, albowiem wychodziła zeń moc i uzdrawiała wszystkich.
11.DĄBR.GR.1961A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, albowiem wychodziła z niego moc i uzdrawiała wszystkich.
12.TYSIĄCL.WYD5A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.
13.BRYTYJKAA cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.
14.POZNAŃSKAI cały tłum starał się Go dotknąć, bo moc wychodziła z Niego i uzdrawiał wszystkich.
15.WARSZ.PRASKAKażdy z owego tłumu pragnął przynajmniej dotknąć Go. Wychodziła bowiem z Niego moc i uzdrawiała wszystkich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A cały tłum pragnął się go dotknąć, bo wychodziła od niego moc i wszystkich uzdrawiała.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA każdy z tłumu starał się Go dotknąć, ponieważ wychodziła z Niego moc i leczyła wszystkich.
18.TOR.PRZ.2023I cały lud szukał sposobu, by Go dotknąć; gdyż moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich.