« Łuk 6:23 Ewangelia Łukasza 6:24 Łuk 6:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszakże biada wam bogatym, iż odnieśliście pociechę waszę.
2.WUJEK.1923Wszakże biada wam bogaczom; bo macie pociechę waszę.
3.RAKOW.NTWszakże biada wam bogatym, iż już macie pociechę waszę.
4.GDAŃSKA.1881Ale biada wam bogaczom! bo już macie pociechę waszę.
5.GDAŃSKA.2017Lecz biada wam, bogaczom, bo już otrzymaliście waszą pociechę.
6.SZCZEPAŃSKINatomiast: Biada wam bogaczom, albowiem odebraliście pociechę waszą.
7.MARIAWICIWszakoż biada wam bogaczom, że macie pociechę waszą.
8.BIESZK.ŁUK.1931Natomiast biada wam bogaczom; bo już odebraliście pociechę swoją!
9.GRZYM1936Ale biada wam bogaczom, bo już zażywacie pociechy.
10.DĄBR.WUL.1973Wszakże biada wam, bogaczom, bo macie pociechę waszą.
11.DĄBR.GR.1961Wszakże biada wam, bogaczom, bo macie pociechę waszą.
12.TYSIĄCL.WYD5Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
13.BRYTYJKAAle biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją.
14.POZNAŃSKAAle biada wam, bogacze, bo macie swoją radość.
15.WARSZ.PRASKAA wam, bogacze, biada! Już bowiem doznajecie waszej pociechy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednakże biada wam, bogatym, bowiem otrzymujecie waszą zachętę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAle biada wam, bogatym, gdyż w pełni odbieracie swą pociechę.
18.TOR.PRZ.2023Ale biada wam bogatym! Bo już odbieracie swoją pociechę.