« Łuk 6:47 Ewangelia Łukasza 6:48 Łuk 6:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Podobny jest człowiekowi budującemu dom, który wykopał i głęboko wybrał, i założył fundament na skale, a gdy powodź była, przypadła rzeka na on dom, i niemogła go wzruszyć, bo ugruntowany na skale.
2.WUJEK.1923Podobny jest człowiekowi dom budującemu, który wykopał głęboko i założył fundament na skale, a gdy wezbrała powódź, otrąciła się rzeka o on dom, a nie mogła go poruszyć; bo był założony na skale.
3.RAKOW.NTPodobny jest człowiekowi budującemu dom, który wykopał i wybrał głęboko, i założył grunt na opoce. A gdy się powódź sstała, otrąciła się rzeka o dom on, a nie mogła nim zatrząsnąć; bo był ugruntowany na opoce.
4.GDAŃSKA.1881Podobny jest człowiekowi dom budującemu, który kopał i wykopał głęboko, a założył grunt na opoce; a gdy przyszła powódź, otrąciła się rzeka o on dom, ale nie mogła go poruszyć; bo był założony na opoce.
5.GDAŃSKA.2017Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skale.
6.SZCZEPAŃSKIPodobny jest do człowieka, co budując dom, głęboko się wkopał i założył podwaliny na opoce. A gdy nastały wylewy, potok uderzył na ów dom, ale go nie mógł poruszyć, bo był osadzony na opoce.
7.MARIAWICIPodobny jest człowiekowi, budującemu dom, który kopał głęboko i założył fundament na opoce. A gdy się powódź stała, obiła się rzeka o on dom i nie mogła go poruszyć, bo był założony fundament na opoce.
8.BIESZK.ŁUK.1931Podobny jest człowiekowi, który dom budował, głęboko wykopał ziemię i wtedy podwaliny założył na skale. Gdy potem nastała powódź, wezbrane wody uderzyły o dom ów, a nie mogły nim wstrząsnąć, bo był ugruntowany na skale.
9.GRZYM1936Podobny jest do człowieka, który głęboko kopał, fundamenty położył na skale i dom na tem zbudował; gdy powódź przyszła, fale uderzyły o dom, ale nie mogły go unieść, bo stał na skale.
10.DĄBR.WUL.1973Podobny jest do człowieka, który budując dom, wkopał się głęboko i założył podwaliny na opoce. A gdy przyszła powódź, uderzyła rzeka o dom ów i nie mogła go poruszyć, bo był osadzony na opoce.
11.DĄBR.GR.1961Podobny jest do człowieka, który budując dom, wykopał dół, pogłębił go, i założył podwaliny na opoce. A kiedy przyszła powódź, uderzyła rzeka o dom ów, i nie mogła go zachwiać, bo dobrze zbudowany był.
12.TYSIĄCL.WYD5Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.
13.BRYTYJKAPodobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany.
14.POZNAŃSKAPodobny jest do człowieka, który stawiając dom, wkopał się głęboko i założył fundament na skale. Kiedy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć dlatego, że dobrze był postawiony.
15.WARSZ.PRASKAPodobny jest do człowieka, który budując dom zrobił najpierw głęboki wykop i położył fundament na twardym gruncie. Gdy przyszła ulewa, wezbrana rzeka spłynęła na ten dom, lecz nie mogła go poruszyć, był bowiem mocno zbudowany.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobny jest do człowieka, co buduje dom; który wykopał, pogłębił i założył fundament na skale. A gdy zdarzyła się powódź, rzeka wdarła się na ten dom, lecz nie miała siły go zachwiać, gdyż był założony na skale.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzypomina on budowniczego, który zrobił głęboki wykop i posadowił fundament na skale. Gdy przyszła powódź i strumień wody uderzył w ten dom, nie zdołał go poruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.
18.TOR.PRZ.2023Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i wydrążył głęboko, i założył fundament na skale; a gdy przyszła powódź, uderzyła rzeka w ten dom i nie mogła go zachwiać; bo miał założony fundament na skale.