« Łuk 7:47 Ewangelia Łukasza 7:48 Łuk 7:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak jej: odpuszczone są tobie grzechy.
2.WUJEK.1923I rzekł do niéj: Odpuszczają się tobie grzechy.
3.RAKOW.NTI rzekł jej: Odpuszczone są twoje grzechy.
4.GDAŃSKA.1881A on jej rzekł: Odpuszczone są tobie grzechy.
5.GDAŃSKA.2017Do niej zaś powiedział: Twoje grzechy są przebaczone.
6.SZCZEPAŃSKIDo niej zaś rzekł: Odpuszczone są grzechy twoje.
7.MARIAWICII rzekł do niej: Odpuszczają się tobie grzechy.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem rzekł jeszcze do niewiasty: „Odpuszczone są grzechy twoje”.
9.GRZYM1936I rzekł do niej: Odpuszczają ci się grzechy.
10.DĄBR.WUL.1973Rzekł tedy do niej: Odpuszczają ci się grzechy.
11.DĄBR.GR.1961Wówczas powiedział do niej: Odpuszczają ci się grzechy.
12.TYSIĄCL.WYD5Do niej zaś rzekł: Odpuszczone są twoje grzechy.
13.BRYTYJKAI rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy twoje.
14.POZNAŃSKADo niej zaś rzekł: - Twoje grzechy są odpuszczone.
15.WARSZ.PRASKADo kobiety zaś powiedział: Odpuszczają ci się grzechy twoje.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jej powiedział: Odpuszczone są twoje grzechy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDo niej zaś powiedział: Twoje grzechy zostały ci przebaczone.
18.TOR.PRZ.2023A On powiedział do niej: „Grzechy twoje są ci odpuszczone.”