« Łuk 7:49 Ewangelia Łukasza 7:50 Łuk 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł k niewieście: Wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju.
2.WUJEK.1923I rzekł do niewiasty: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju.
3.RAKOW.NTI rzekł do niewiasty: Wiara twa zachowała cię; idźże w pokoju.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do niewiasty: Wiara twoja ciebie zbawiła. Idźże w pokoju.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do kobiety: Twoja wiara cię zbawiła. Idź w pokoju.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś rzekł do niewiasty: Wiara twoja zbawiła cię; idź w pokoju.
7.MARIAWICIA rzekł do niewiasty: Wiara twoja zbawioną cię uczyniła. Idź w pokoju.
8.BIESZK.ŁUK.1931On zaś rzekł do niewiasty: „Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju!”.
9.GRZYM1936A on rzekł jeszcze do niewiasty: Wiara twoja zbawiła cię: idź w pokoju.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do niewiasty: Wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju!
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do niewiasty: Zbawiła cię wiara twoja! Idź w pokoju.
12.TYSIĄCL.WYD5On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.
13.BRYTYJKAI powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju.
14.POZNAŃSKAA do kobiety powiedział: - Wiara twoja cię zbawiła. Idź w pokoju.
15.WARSZ.PRASKATymczasem On powiedział do kobiety: Zbawiła cię wiara twoja, idź w pokoju.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także powiedział do niewiasty: Twoja wiara cię uratowała; idź w pokoju.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn tymczasem powiedział do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział do kobiety: „Wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju.”