« Łuk 7:8 Ewangelia Łukasza 7:9 Łuk 7:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy to Jesus, zadziwował się. A obróciwszy się, (do) idącego za sobą tłumu, rzekł: Mówię wam, ani w Izraelu tak wiele wiary nie nalazłem.
2.WUJEK.1923Co usłyszawszy Jezus, dziwował się i obróciwszy się, rzekł rzeszom za sobą idącym: Zaprawdę powiadam wam, nie nalazłem tak wielkiéj wiary ani w Izraelu.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy to Jezus, dziwował się mu; i obróciwszy się, idącemu za sobą tłumowi, rzekł: Mówię wam, anim w Izraelu tak wielkiej wiary znalazł.
4.GDAŃSKA.1881Tedy usłyszawszy to Jezus, zadziwił mu się, i obróciwszy się, rzekł do ludu, który za nim szedł: Powiadam wam, żem ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł.
5.GDAŃSKA.2017Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i odwróciwszy się, powiedział do ludzi, którzy szli za nim: Mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
6.SZCZEPAŃSKIA słysząc to. Jezus zdziwił <mu> się, i zwróciwszy się do towarzyszących Mu tłumów, rzekł: {Zaprawdę} powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu.
7.MARIAWICICo usłyszawszy Jezus, dziwował się; i obróciwszy się, rzekł do onych rzesz, które szły za Nim: Zaprawdę, powiadam wam, ani w ludzie Izraelskim nie znalazłem takiej wiary.
8.BIESZK.ŁUK.1931Słysząc te słowa, dziwił mu się Jezus i, obróciwszy się, rzekł do rzeszy za nim idącej: „Zaprawdę powiadam wam; nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary!”.
9.GRZYM1936Co słysząc Jezus, dziwił się niemało, a obracając się do tłumu, który mu towarzyszył, zawołał: Zapewniam was, żem takiej wiary w Izraelu nie znalazł.
10.DĄBR.WUL.1973A Jezus, usłyszawszy to, zadziwił się i obróciwszy się, rzekł do rzesz, które za nim zdążały: Zaprawdę powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej nie znalazłem wiary.
11.DĄBR.GR.1961Usłyszawszy to, Jezus zadziwił się i obróciwszy się, rzekł do rzeszy, która za nim zdążała: Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej nie znalazłem wiary.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu.
13.BRYTYJKAA gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.
14.POZNAŃSKAKiedy Jezus to usłyszał, pełen podziwu dla niego zwrócił się do tłumu, który szedł za Nim, i rzekł: - Powiadam wam: nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
15.WARSZ.PRASKAGdy Jezus to usłyszał, zdziwił się, a potem odwróciwszy się do idących za Nim rzesz powiedział: Mówię wam, nawet w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy to Jezus usłyszał zdziwił się nim, odwrócił się do towarzyszącego mu tłumu i powiedział: Mówię wam, nawet w Israelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus to usłyszał, zadziwił Go ten człowiek, po czym odwrócił się do tłumu, który Mu towarzyszył, i powiedział: Mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
18.TOR.PRZ.2023A gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nim, i obrócił się do ludu, który za Nim podążał, i powiedział: „Mówię wam: Nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.”