« Łuk 8:25 Ewangelia Łukasza 8:26 Łuk 8:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przypłynęli do krainy Gadarenów, która jest przeciw brzegu Galileyskiemu.
2.WUJEK.1923I wieźli się do krainy Gerazanów, która jest przeciw Galilei.
3.RAKOW.NTI przepłynęli się do krainy Gadareńczyków, która jest na brzegu przeciw Galileiey.
4.GDAŃSKA.1881I przewieźli się do krainy Gadareńczyków, która jest przeciw Galilei.
5.GDAŃSKA.2017I przeprawili się do krainy Gadareńczyków, która leży naprzeciw Galilei.
6.SZCZEPAŃSKII dopłynęli do ziemi Gerazeńczyków, która leży naprzeciwko Galilei.
7.MARIAWICII przewieźli się do krainy Gerazeńskiej, która jest naprzeciwko Galilei.
8.BIESZK.ŁUK.1931I popłynęli dalej ku krainie Gerazeńczyków, która leży naprzeciwko Galilei.
9.GRZYM1936Przeprawili się potem do krainy Gerazeńczyków, która leży naprzeciwko Galilei.
10.DĄBR.WUL.1973I popłynęli do krainy Gerazeńczyków, która jest naprzeciw Galilei.
11.DĄBR.GR.1961I popłynęli do krainy Gerazeńczyków, która znajduje się naprzeciw Galilei.
12.TYSIĄCL.WYD5I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei.
13.BRYTYJKAI dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży naprzeciw Galilei.
14.POZNAŃSKAI przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, leżącego naprzeciwko Galilei.
15.WARSZ.PRASKAI tak dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, położonej naprzeciw Galilei.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przybili do krainy Gergezeńczyków, która jest naprzeciwko Galilei.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTak dopłynęli do kraju Gerazeńczyków, położonego naprzeciw Galilei.
18.TOR.PRZ.2023I przybyli do brzegu, do krainy Gadareńczyków, która jest naprzeciwko Galilei.