« Łuk 8:26 Ewangelia Łukasza 8:27 Łuk 8:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wychodzącemu lepak na ziemię, zabieżał mu mąż niejaki który miał czarty zdawnych czasów, a odzienia nie obłoczył, i wdomu nie mieszkał, ale w grobiech.
2.WUJEK.1923A gdy wystąpił na ziemię, zabieżał mu niektóry mąż, co miał czarta już od dawnego czasu, i nie obłóczył się w odzienie i nie mieszkał w domu, ale w grobiech.
3.RAKOW.NTA gdy wyszedł on na ziemię, zabieżał mu mąż niektóry z onego miasta który miał czarty od czasów niemałych, i w szatę nie obłóczył się, i w domu nie mieszkawał, ale w grobiech.
4.GDAŃSKA.1881A gdy wstąpił na ziemię, zabieżał mu mąż niektóry z onego miasta, co miał dyjabły od niemałego czasu, a nie obłóczył się w szaty, i nie mieszkał w domu, tylko w grobach.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien człowiek z miasta, który od dłuższego czasu miał demony. Nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy On wysiadł na ląd, zabiegł Mu drogę pewien człowiek, <rodem z onego miasta>. Opętany przez szatana, już od długiego czasu nie nosił ubrania, ani w domu nie mieszkał, ale w grobowcach.
7.MARIAWICIA gdy wystąpił z łódki na ziemię, zabiegł Mu jeden mąż, który miał dyabelstwo już od wielu czasów i nie chodził w żadnem odzieniu, ani w domu nie mieszkał, ale w grobach.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ledwo tam wysiadł Jezus na ląd, gdy mu zabiegł drogę mężczyzna z miasta tamtejszego idący, który był opętany przez czarta. Już od dawnego czasu nie nosił ubrania ani mieszkał w domu, tylko przebywał w grobowcach, wykutych w skale.
9.GRZYM1936A gdy wyszli na ląd, zabiegł mu drogę jeden człowiek, który od dłuższego już czasu był opętany przez złego ducha, chodził bez ubrania i nie mieszkał w domu ale po pieczarach.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy wyszedł na ląd, wybiegł mu naprzeciw człowiek pewien, który był opętany od dawnego czasu. I nie nosił odzienia ani też mieszkał w domu, lecz w grobowcach.
11.DĄBR.GR.1961A gdy wyszedł na ląd, wybiegł mu naprzeciw jakiś człowiek z miasta, który był opętany i od długiego czasu nie nosił odzienia, ani też mieszkał w domu, lecz w grobowcach.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek z miasta, opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i mieszkał nie w domu, lecz w grobowcach.
13.BRYTYJKAA gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach.
14.POZNAŃSKAKiedy wyszedł na ląd, wybiegł naprzeciw Niego z miasta jakiś mężczyzna opętany przez czarta. Od dłuższego czasu chodził bez ubrania i nie mieszkał w domu, ale w grobowcach.
15.WARSZ.PRASKAA skoro tylko wyszedł na ląd, przybiegł do Niego z miasta pewien człowiek, który był owładnięty przez czarty. Nie nosił on już od dłuższego czasu żadnego ubrania i nie mieszkał w domu, lecz [przesiadywał] w grobowcach.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy on wyszedł na ziemię, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który od dość dużego czasu miał demona. Nie ubierał też szaty oraz nie pozostawał w domu ale w grobowcach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLedwie wyszedł na ląd, spotkał Go pewien człowiek z miasta. Był on opętany przez demona. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach.
18.TOR.PRZ.2023A gdy On wyszedł na ląd, wyszedł Mu naprzeciw pewien człowiek z miasta, który miał demony i od dłuższego czasu nie zakładał szaty, i nie mieszkał w domu, tylko w grobowcach.