« Łuk 8:37 Ewangelia Łukasza 8:38 Łuk 8:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I modlił się mu mąż z którego wyszli czarci, aby znim był. Lecz odpuścił go Jesus mówiąc:
2.WUJEK.1923(8:38) I prosił go mąż, od którego wyszli byli czarci, aby był przy nim. (8:39a) Ale go Jezus odprawił, mówiąc:
3.RAKOW.NTA prosił go on mąż od którego wyszli byli czartowie, aby był z nim; lecz opuścił go Jezus mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881I prosił go on mąż, z którego wyszli dyjabli, aby był przy nim; ale go Jezus odprawił, mówiąc:
5.GDAŃSKA.2017A człowiek, z którego wyszły demony, prosił go, aby mógł przy nim zostać. Lecz Jezus odprawił go, mówiąc:
6.SZCZEPAŃSKIOn zatem, wsiadłszy do łodzi, zawracał. A <ów> mąż, z którego wyszły szatany, błagał Go, by mógł przy Nim pozostać. Ale {Jezus} odprawił go, mówiąc:
7.MARIAWICII prosił Go on mąż, z którego dyabelstwa wyszły, aby przy Nim był. Ale go Jezus odprawił, mówiąc:
8.BIESZK.ŁUK.1931Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, poprosił go, aby mógł pozostać z nim.
9.GRZYM1936Człowiek zaś, z którego wypędził owych siedmiu szatanów, błagał go, żeby go wziął z sobą. Ale Jezus go odprawił i rzekł:
10.DĄBR.WUL.1973I prosił go ów człowiek, z którego wyszły czarty, aby mógł zostać przy nim. Ale Jezus odprawił go mówiąc:
11.DĄBR.GR.1961I prosił go ów człowiek, z którego wyszły czarty, aby mógł zostać przy nim. Ale on odprawił go mówiąc:
12.TYSIĄCL.WYD5Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł z Nim zostać. Lecz [Jezus] odprawił go, mówiąc:
13.BRYTYJKAA mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz On odprawił go, mówiąc:
14.POZNAŃSKAA człowiek, z którego wyszły czarty, prosił Go, aby mógł zostać przy Nim. Lecz On nie zgodził się, mówiąc:
15.WARSZ.PRASKAA człowiek, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł pozostać z Nim. Lecz Jezus odesłał go, mówiąc:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten mąż, z którego wyszły demony, prosił go aby mógł z nim być. Ale Jezus go odprawił, mówiąc:
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzłowiek zaś, z którego wyszły demony, prosił Go, aby pozwolił mu przy Nim pozostać. Jezus jednak odesłał go.
18.TOR.PRZ.2023I prosił Go mężczyzna, z którego wyszły demony, by mógł z Nim być; lecz Jezus odprawił go, mówiąc: