« Łuk 8:38 Ewangelia Łukasza 8:39 Łuk 8:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wróć się do domu twego, i powiedaj cokolwiek uczynił tobie Bóg. I poszedł po wszemu miastu przepowiedając cokolwiek uczynił jemu Jezus.
2.WUJEK.1923(8:39b) Wróć się do domu twego, a powiadaj, jakoć wielkie rzeczy Bóg uczynił. I poszedł po wszystkiem mieście, opowiadając, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.
3.RAKOW.NTWróć się do domu twego, a opowiedaj jakoć wielkie rzeczy uczynił Bóg. I odszedł po wszytkim onym mieście obwoływając, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.
4.GDAŃSKA.1881Wróć się do domu twego, a opowiadaj, jakoć wielkie rzeczy Bóg uczynił. I odszedł, po wszystkiem mieście opowiadając, jako mu wielkie rzeczy Jezus uczynił.
5.GDAŃSKA.2017Wróć do swego domu i opowiedz, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił.
6.SZCZEPAŃSKIWracaj do domu swego, a opowiadaj, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. On więc odszedł, głosząc po całem mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.
7.MARIAWICIWróć się do domu swego i opowiadaj, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I chodził po wszystkiem mieście opowiadając, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ale odprawił go Jezus, mówiąc: „Wracaj do domu swego i opowiadaj, co za wielkie rzeczy Bóg ci uczynił”. Posłusznie odszedł ów człowiek i rozgłaszał po całem mieście, jak Jezus objawił nad nim swą wielką moc Bożą.
9.GRZYM1936Idź do domu i opowiadaj, co ci Bóg uczynił. Poszedł więc i po całem mieście opowiadał, co mu Jezus uczynił.
10.DĄBR.WUL.1973Wróć do domu twego i powiadaj, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I odszedł, głosząc po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.
11.DĄBR.GR.1961Wracaj do swego domu i opowiadaj, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I odszedł, głosząc po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.
12.TYSIĄCL.WYD5Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg ci uczynił. Odszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił.
13.BRYTYJKAWróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.
14.POZNAŃSKA- Wróć do domu i opowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozgłaszając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus.
15.WARSZ.PRASKAWracaj do swego domu i opowiedz, ile to dobrego uczynił ci Bóg. Poszedł więc rozpowiadając po całym mieście, co uczynił mu Jezus.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wracaj do twojego domu oraz opowiadaj, jak wiele ci Bóg uczynił. Zatem odszedł, głosząc po całym mieście jak wiele mu Jezus uczynił.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWracaj do swojego domu - powiedział - i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus.
18.TOR.PRZ.2023„Wróć do swojego domu i opowiadaj, jak wiele uczynił dla ciebie Bóg.” I odszedł, głosząc po całym mieście, jak wiele uczynił mu Jezus.