« Łuk 9:57 Ewangelia Łukasza 9:58 Łuk 9:59 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł mu Jesus: Liszki jamy mają, a ptacy niebiescy gniazda, lecz syn człowieczy nie ma gdzie by głowę przychylił.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Jezus: Liszki mają jamy, a ptacy niebiescy gniazda; lecz Syn człowieczy nie ma, gdzie skłonić głowy.
3.RAKOW.NTI rzekł mu Jezus : Liszki jamy mają, i ptacy niebiescy gniazda; a syn człowieczy nie ma gdzieby głowę skłonił.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus mu rzekł: Liszki mają jamy, i ptaszki niebieskie gniazda; ale Syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki niebieskie – gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy.
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus mu powiedział: Lisy mają nory, a ptactwo powietrzne gniazda; Syn zaś człowieczy nie ma gdzie głowy położyć.
7.MARIAWICIRzekł mu Jezus: Lisy mają jamy, i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzieby głowę Swoją skłonił.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedział mu Jezus: „Lisy mają jamy, a ptactwo niebieskie gniazda. Lecz Syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy”.
9.GRZYM1936A Jezus mu na to: Lisy mają jamy, a ptaki gniazda, ale syn człowieczy niema, gdzieby głowę skłonił.
10.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu Jezus: Lisy jamy mają i ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.
11.DĄBR.GR.1961A Jezus rzekł mu: Lisy jamy mają i ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć swej głowy.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki podniebne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć.
13.BRYTYJKAA Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.
14.POZNAŃSKAJezus mu powiedział: - Lisy mają nory i ptaki latające w powietrzu mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma dachu nad głową.
15.WARSZ.PRASKALecz Jezus powiedział do niego: Lisy mają swoje nory, a ptaki gniazda. Tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus mu powiedział: Lisy mają nory, a ptaki nieba gniazda; ale Syn Człowieka nie ma, gdzie by głowę skłonił.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy.
18.TOR.PRZ.A Jezus powiedział do niego: Lisy mają jamy, a ptaki z nieba gniazda; lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by skłonił głowę.